Die Suidoosterfees raak feestelik met ’n kleiner, intieme program.

Van 26 April tot 2 Mei 2021 bied die Suidoosterfees ’n kleiner, intiemer fees as gewoonlik aan. Dié kleiner program val binne die fees se tradisionele datums, en vind plaas ingevolge die pandemie-regulasies wat tans geldig is. Die produksies word by Artscape, die tuiste van die Suidoosterfees, gehou. Feesgangers kan ook uitsien na ’n inryteateraanbieding by Atlantic Studios wat binnekort bekend gemaak sal word.

Prof. Brian Figaji, direksievoorsitter, sê dat die Suidoosterfees daartoe verbind bly om werksgeleenthede vir kunstenaars te skep, en om ’n veilige omgewing aan gehore te bied waar hulle ’n heerlike verskeidenheid van teater, musiek en gesprekke kan geniet.

Die programverskeidenheid reflekteer die fees se slagspreuk: ’n Fees vir almal! Produksies wissel van ernstige drama tot klassieke musiek, boekgesprekke, komedie en gesinsvermaak. Ingevolge die nasionale pandemieregulasies is daar slegs ’n beperkte aantal kaartjies vir elke produksie beskikbaar.

Binne die volgende week gaan die Suidoosterfees elke dag ’n nuwe programafdeling aankondig. Jana Hattingh, uitvoerende hoof, sê: “Feesgangers gaan moet spring om kaartjies te kry. Ons beveel aan dat daar reeds vroegoggend gekyk word na die aankondigings, en dat mense dadelik moet bespreek om teleurstelling te voorkom.”

Mense wat inligting oor die onderskeie programafdelings heel eerste wil ontvang, kan sommer dadelik ’n e-pos stuur aan Faren Esau: Faren.Esau@media24.com

Kaartjies is beskikbaar by Computicket.

Suidoosterfees website(16)
34
36

Suidoosterfees presents an intimate programme not to be missed!

In 2021 the Suidoosterfees will host a smaller, intimate programme that will fall on the traditional festival dates – from 26 April to 2 May. Most productions will be held at Artscape, the festival’s main hub, while others will be presented in the popular drive-in theatre format at Atlantic Studios. All activities will adhere to current national pandemic regulations to ensure that the safety of festivalgoers and theatre makers is a top priority.

Prof. Brian Figaji, chairman of the Suidoosterfees board, reiterated the festival’s commitment to creating a platform for artists, as well as a safe environment where audiences can enjoy a delectable variety of theatre and music productions, book discussions and entertainment fit for families.

The assortment of items on the programme reflects the festival’s slogan: A festival for all! Productions range from serious drama to classical music, book discussions, comedy and fun productions for the whole family. In accordance with national pandemic regulations, only a limited number of tickets are available for each production.

Over the next week, the Suidoosterfees will announce a new programme segment daily. Jana Hattingh, CEO, says, “Festivalgoers will have to jump for tickets. We recommend that people have a look at new announcements early every day, and to book immediately to avoid disappointment.”

People who would like to receive prompt updates about various programme segments, should send an email to Faren Esau: Faren.Esau@media24.com

Tickets are available at Computicket.

38