Die volgende afslagopsies is beskikbaar:

AFSLAG VIR SKOLIERE EN STUDENTE

Skoliere en studente kan enige DRIE FEESPRODUKSIES bywoon teen slegs R150. E-pos suidooster@media24.com en vind uit wat jy kan kies.

ATKV-TONEELPAKKET vir regisseurs: Drie dae van werkswinkels en toegang tot verskeie feesproduksies teen die spesiale afslagprys van R1 200 – van 26 tot 28 April 2024. Bespreek per e-pos by suidooster@media24.com.

Aanbieder: Liezl de Kock

’n Fantastiese toneelpakket vir regisseurs en jong teatermakers. Werkswinkels fokus op die skep van visuele teater, met die klem op die gebruik van maskers, poppe en ander voorwerpe as sleutelelemente tot die skep, waarneming en verstaan van dié teatermedium. Deelnemers se verbeelding, tegniese en kreatiewe vaardighede word gestimuleer en ontwikkel deur te fokus op lyftaal, fisieke teater, materiaalmanipulasie, voorwerpteater en maskerwerk. Saam met die werkswinkels sal kursusgangers baie feesproduksies bywoon om inspirasie te kry en om die stukke krities te bespreek. Drie dae van leer en opwinding teen ’n spesiale afslagprys. ’n Pakket wat verblyf insluit is ook beskikbaar.

The following discount options are available:

DISCOUNT FOR LEARNERS AND STUDENTS

Learners and students can attend any THREE FESTIVAL PRODUCTIONS for R150. Email suidooster@media24.com to find out which productions are vavailable.

ATKV THEATRE PACKAGE for directors: Three days of workshops and access to various festival productions at the special discount price of R1 200 – from 26 to 28 April 2024. Book via email at book at suidooster@media24.com.

Presenter: Liezl de Kock

A wonderful theatre package for directors and young theatre makers. Workshops will focus on the creation of visual theatre, emphasising the use of masks, puppets and other objects as key elements to create, observe and understand this theatre medium. Participants’ imagination, technical and creative skills will be stimulated and developed by focusing on body language, physical theatre, manipulation of material, objects theatre and mask work. In addition to the workshops, participants will attend many festival productions to gain inspiration and to evaluate productions critically. Three days of learning and excitement at a special discount price. A package that includes accommodation is also available.