Dans | Dance

A COUPLE OF HUMANS

Ondersteun deur Art Promotion Center Pirkanmaa, Arts Promotion Center Finlanden dieJenny and Antti Wihuri-fonds
Met: Riikka en Antti Puumalainen
Konsep:
Riikka en Antti Puumalainen
Choreografie:
Riikka Puumalainen
Klankontwerp: Antti Puumalainen
Video- en beligtingsontwerp: Tiiti Hynninen
Kostuumontwerp: Mirkka Nyrhinen
Fotografie: Petra Tiihonen
Vervaardigers: ACOH working group, Tsuumi Dance Theatre en Jojo Oulu Dance Center, in samewerking metPirkanmaa Dance Center
Venue: 
Zip Zap Dome
Datum en tyd:
28 April 18:30, 30 April 15:00
Tydsduur:
45 min
Prys:
R130

Wie is ek? Wie is ons saam? Dié fundamentele vrae word ondersoek in hierdie visueel aangrypende interdissiplinêre dansteaterproduksie. A Couple of Humans spreek die uitdagings rondom sosiale interaksie aan in ’n wêreld wat deur digitale kommunikasie oorheers word. Dit vermeng choreografie, klankontwerp en beeldprojeksies om kommentaar te lewer op die manier waarop tegnologie menslike verhoudings verander het. Nou by die Suidoosterfees ná ’n suksesvolle premierre by die Edinburg-randfees in 2023!

A COUPLE OF HUMANS

Supported by Art Promotion Center Pirkanmaa, Arts Promotion Center Finland and the Jenny and Antti Wihuri Fund
With: Riikka en Antti Puumalainen
Concept:
Riikka en Antti Puumalainen
Choreography:
Riikka Puumalainen
Sound design: Antti Puumalainen
Video and lighting design: Tiiti Hynninen
Costume design: Mirkka Nyrhinen
Photography: Petra Tiihonen
Producers: ACOH working group, Tsuumi Dance Theatre and Jojo Oulu Dance Center, in collaboration with Pirkanmaa Dance Center
Venue: 
Zip Zap Dome
Date and time:
28 April 18:30, 30 April 15:00
Duration:
45 min
Price:
R130

Who am I? Who are we together? These fundamental questions are explored in this thought-provoking interdisciplinary visual dance production. A Couple of Humans tackles the challenges of social interaction in a world dominated by digital communication. It blends choreography, sound design and live projection to comment on how technology has changed relationships. Now at Suidoosterfees after a stellar premiere at the Edinburgh Fringe Festival in 2023!

DANCE SYNERGY VOLUME III

Aangebied deur Figure of 8 Dance Collective en Suidoosterfees, in samewerking met verskeie dansorganisasies en kunstenaars
Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 29 April 18:30, 1 Mei 15:00
Tydsduur: 70 min
Prys: R130

’n Aanskoulike produksie gevul met uitbundige energie! Ter viering van Internasionale Dansdag kom wys die beste dansers by Suidoosterfees hul talent op die verhoog. Dans word in al sy betowerende fasette gevier, en in al die genres waaraan jy kan dink – van kontemporêr, ballet, Indiese dans en jazz tot akrobatiese lugtoertjies. Met ’n spesiale verskyning deur ’n Papillon-danser uit Kanada.

DANCE SYNERGY VOLUME III

Presented by Figure of 8 Dance Collective and Suidoosterfees, in collaboration with various dance organisations and artists
Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 29 April 18:30, 1 May 15:00
Duration: 70 min
Price: R130

A spectacular production characterised by boisterous energy! To celebrate International Dance Day, the best dancers at the festival showcase their talents on stage. Dance is celebrated in all its wonderful facets, and in all genres you can imagine – from contemporary, ballet, Indian dance and jazz to acrobatic aerial acts. With a special appearance by a member of Papillon from Canada.

KUIER PIAZZA SOCIALS

Die gewilde tydskrif Kuier kom bied sekere aande dans socials op die Piazza aan. Of jy nou kan dans of nie, almal is welkom. Kom sluit aan by dié jolige pret-sessies – op jou eie, of as ’n paartjie. Elke aand is die styl anders: salsa, lyndans, Bollywood en so meer.

Dans | Dance

KUIER PIAZZA SOCIALS

Kuier, the popular magazine, presents dance socials during certain festival evenings on the Piazza. Whether you can dance or not, everybody is welcome. Join us for these fun sessions – on your own, or as a couple. Different styles are explored every night: salsa, line-dance, Bollywood and more.

MOENIE NET PRAAT NIE, DANS!

Met plaaslike en internasionale danskenners en choreograwe
Taal: Afr, Eng
Venue: ATKV-Innovasiespasie
Datum en tyd: 29 April 13:00
Tydsduur: 60 min
Prys: Gratis

In hierdie paneelbespreking word daar kopstukke gepraat oor tendense in die plaaslike dansindustrie, en hoe dit vergelyk met sake in die internasionale arena. Kom luister na plaaslike danskenners en ons internasionale besoekers wat verlede jaar Edinburg-feesgangers se verbeelding met hul uitsonderlike produksies aangegryp het.

DON’T JUST TALK, DANCE!

With local and international dance experts and choreographers
Language: Afr, Eng
Venue: ATKV Innovation Lounge
Date and time: 29 April 13:00
Duration: 60 min
Price: Free

In this panel discussion, experts exchange ideas about trends in our local dance industry, and they compare it with what is happening in the international arena. Hear what local industry specialists, as well as our international visitors who vowed audiences with their outstanding shows at the Edinburgh Fringe last year, have to say.

OPWIP-VERTONINGS

Fantastiese opwip-vertonings gaan jou van tyd tot tyd verras of dalk selfs onkant betrap op Artscape se Piazza. Maar dit gaan jou in die groove kry om ons 21ste Suidoosterfees behoorlik te vier!

Dans | Dance

POP-UP SHOWS

During the festival, you will be surprised or even caught off guard by fantastic pop-up shows on Artscape’s Piazza. But it will definitely get you in the groove to celebrate our 21st Suidoosterfees like a pro!

PAPILLON

Ondersteun deur Danse-Cité, Canada Council for the Arts, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal en Diagramme, gestion culturelle

Met: Nindy Banks, Mecdy Jean-Pierre, Maude Laurin-Beaulieu, Rémy Saminadin, Roger White en Ted Yates
Choreografie: Helen Simard
Musiekregie: Roger White
Beligtingsontwerp: Hannah Kirby
Kostuumontwerp: Nindy Banks
Tegniese regie en klank: Mateo Barrera
Produksie- en repetisiebestuur: Kaia Mienna
Artistieke konsultante: Alexandra Landé, Stephanie Fromentin, Sophie Corriveau, Mathieu Leroux en Santiago Lopez
Administrasie: Magali Thibault-Gauthier: Diagramme, gestion culturelle
Produksiehuis: We All Fall Down Interdisciplinary Creations
Ko-produksievennoot: Danse-Cité
Venue: Johann Brink Teater
Datum en tyd: 26 April 20:30, 28 April 20:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R130

Na ’n landswye toer deur Kanada en suksesvolle optredes by die Edinburg-randfees, is Papillon gereed om uit die kokon te verskyn en Suidoosterfees-gehore te ontmoet. Wat kan ons verwag van die onverwagte? Is daar iets sinvol verskuil in die chaos van ’n onvoorspelbare wêreld? Geïnspireer deur die estetika van straat- en kontemporêre dans, jukstaponeer Papillon drie solo’s en ’n eksperimentele klankbaan wat regstreeks uitgevoer word, in ’n komplekse uitvoering wat die fyn balans tussen orde en wanorde verken. ’n Kragtige uitvoering wat jou gaan oorrompel!

PAPILLON

Supported by Danse-Cité, Canada Council for the Arts, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal and Diagramme, gestion culturelle

With: Nindy Banks, Mecdy Jean-Pierre, Maude Laurin-Beaulieu, Rémy Saminadin, Roger White and Ted Yates
Choreography: Helen Simard
Musical director: Roger White
Lighting design: Hannah Kirby
Costume design: Nindy Banks
Technical director and sound: Mateo Barrera
Production manager and rehearsal director: Kaia Mienna
Artistic consultants: Alexandra Landé, Stephanie Fromentin, Sophie Corriveau, Mathieu Leroux and Santiago Lopez
Administration: Magali Thibault-Gauthier: Diagramme, gestion culturelle
Production house: We All Fall Down Interdisciplinary Creations
Co-production partner: Danse-Cité
Venue: Johann Brink Theatre
Date and time: 26 April 20:30, 28 April 20:00
Duration: 60 min
Price: R130

After touring across Canada and a successful run at the Edinburgh Fringe Festival, Papillon is ready to emerge from its cocoon to meet Suidoosterfees audiences. What can we expect from the unexpected? What can we recognise in the chaotic, in a world governed by unpredictability? Drawing on the aesthetics of street and contemporary dance, Papillon juxtaposes three solos and a live experimental soundtrack in a complex performance that explores the delicate balance between order and disorder. A powerful performance that will sweep you away!

SET IN MOTION

Met: Figure of 8 Dance Collective
Teks: Nico Scheepers
Regie: Grant van Ster
Choreografie: Figure of 8 Dance Collective en geselskap
Stelontwerp: Carin Bester
Beligtingsontwerp: Andi Colombo
Oorspronklike musiek: Franco Prinsloo
Klankontwerp: Shaun Oelf
Produksiebestuur: Marie Vogts
Venue: Johann Brink Teater
Datum en tyd: 27 April 18:30, 28 April 10:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R130

Hierdie dansteater-produksie ondersoek die interne en eksterne kragte wat ons in teenoorgestelde rigtings trek, en ons soms verhoed om voluit te leef. Dit fokus op die onverwagte kronkels en draaie wat mens partymaal vasgevang laat voel. Dikwels dink mense hulle verloor beheer oor alles, maar as jy genoeg momentum opbou terwyl jy jou eie rariteite verken, vind jy kalmte van gemoed en maak die lewe inderdaad sin.

SET IN MOTION

With: Figure of 8 Dance Collective
Writer: Nico Scheepers
Regie: Grant van Ster
Choreography: Figure of 8 Dance Collective and company
Set design: Carin Bester
Lighting design: Andi Colombo
Original music: Franco Prinsloo
Sound design: Shaun Oelf
Production manager: Marie Vogts
Venue: Johann Brink Theatre
Date and time: 27 April 18:30, 28 April 10:00
Duration: 60 min
Price: R130

This dance theatre production investigates the internal and external forces that pull us in opposite directions and sometimes even hinder our ability to live life to the fullest. It explores the unexpected twists and turns that can make us feel as if we are caught in a web. People often feel as if their lives are spinning out of control, but if you create enough motion while exploring your own curiosities, you will find a proper place of serenity and along with it, a purpose.

STILL MOVING

Kunstenaars: Annehette Troost, Gys Loubser en Lindsey Appolis
Kurator: Marie Vogts
Gedurende die fees in die Artscape-portaal

Suidoosterfees se jaarlikse foto- en kunsuitstalling waarin beweging in tyd gevries word. Saam met hierdie uitstalling kom deel dansorganisasies, skole en geselskappe hul wêrelde met feesgangers. Kom meer te wete oor die dansbedryf of, as jou voete vir niks verkeerd staan nie, sluit selfs aan!
Dans | Dance

STILL MOVING

Artists: Annehette Troost, Gys Loubser and Lindsey Appolis
Curator: Marie Vogts
During the festival in the Artscape portal

The festival’s annual art and photographic exhibition that captures dance movements visually in a split second. In addition to the exhibition, members of dance organisations, schools and companies share their worlds with festivalgoers. Find out everything you need to know about opportunities in the dance industry.

THE BOLLYWOOD BAZAAR

Aangebied deur Taare en Suidoosterfees
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 28 April 15:30 en 19:00
Tydsduur: 90 min
Prys: R130

’n Sonderlinge vermenging van uiteenlopende dansstyle en ritmes – die bymekaarkom van mense uit verskillende agtergronde, met hul herinneringe wat geaktiveer word sodat hul drome sin maak. Deur tradisionele Indiese kunsvorme, dans-genres van regoor die wêreld en gepaste Bollywood-musiek, gaan hierdie energieke produksie die hele gesin meevoer. Taare vier hul 10de aanbieding in outentieke Bollywood-styl deur innovering, passie en die samehorigheid wat dans as kunsvorm skep.

THE BOLLYWOOD BAZAAR

Presented by Taare and Suidoosterfees
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 28 April 15:30 and 19:00
Duration: 90 min
Price: R130

An extraordinary fusion of diverse dance genres and rhythms, bringing together people from different walks of life, triggering their memories, mounting into the catalyst of dreams. With traditional Indian art forms, dance styles from across the globe, and a meticulously selected Bollywood score, this high-spirited production will entertain the entire family. Innovation, passion and unity through the art of dance, as Taare celebrates its 10th production in true Bollywood style!

 Dansklasse | Dance classes

MUSIEKTEATER

Aanbieder: Duane Alexander
Venue: Johan Brink Teater
Datum en tyd: 29 April 09:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis

Net soos woorde en sang, is dans ’n integrale deel van musiekteater. Kom vind by Duane Alexander uit wat jy alles moet weet van die geheime en tegnieke wat nodig is om dié dansvorm te bemeester.
Dans | Dance

MUSIEKTEATER

Presenter: Duane Alexander
Venue: Johan Brink Theatre
Date and time: 29 April 09:00
Duration: 90 min
Price: Free

Dance is an integral part of music theatre, just like lyrics, dialogue and music. Let Duane Alexander teach you all the secrets and techniques required to master this dance form.

AMAPIANO (TIKTOK)

Aanbieder: Ashlynn Erasmus
Venue: Johan Brink Teater
Datum en tyd: 29 April 11:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis

Dink TikTok! ’n Dansvorm wat individualiteit aanmoedig en deelnemers toelaat om hul eie artistieke flair in hul choreografie in te sluit. Geen enkele Amapiano-dans is dieselfde nie, want elke danser se eie unieke aanslag wys in die uitvoering. Ashlynn Erasmus leer jou nuwe vaardighede vir jou volgende TikTok-video!

AMAPIANO (TIKTOK)

Presenter: Ashlynn Erasmus
Venue: Johan Brink Theatre
Date and time: 29 April 11:00
Duration: 90 min
Price: Free

Think TikTok! A dance genre that encourages individuality by allowing participants to incorporate their own artistic flair into their choreography. As a result, no one Amapiano dance will ever be similar, because each dancer’s own personal touch is reflected in the presentation. We teach you new skills for your next TikTok video!

KONTEMPORÊRE DANS

Aanbieder: Grant van Ster en Shaun Oelf
Venue: Johan Brink Teater
Datum en tyd: 30 April 09:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis

Kontemporêre dans kombineer verskeie genres soos ballet, jazz en moderne dans. Dié interpretatiewe dansstyl vereis innovering en samesmeltingstegnieke wat tydens die klas uitgelig en beklemtoon word.

CONTEMPORARY DANCE

Presenters: Grant van Ster and Shaun Oelf
Venue: Johan Brink Theatre
Date and time: 30 April 09:00
Duration: 90 min
Price: Free

Contemporary dance combines different genres like ballet, jazz and modern dance. This interpretative dance style requires innovation and merger techniques that will be highlighted and emphasised during the class.

COMMERICIAL CHOREOGRAPHY

Aanbieder: Rudi Smit
Venue: Johan Brink Teater
Datum en tyd: 30 April 11:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis

’n Lewendige dansvorm wat ontwikkel het uit die hip-hop-kultuur en -musiek. Verskeie vrystylbewegings word gekombineer wat sorg vir dansbewegings wat die asem wegslaan.

COMMERICIAL CHOREOGRAPHY

Presenters: Rudi Smit
Venue: Johan Brink Theatre
Date and time: 30 April 11:00
Duration: 90 min
Price: Free

An energetic dance form that developed from hip-hop culture and music. Various freestyle movements are combined to deliver movements that will take your breath away.