DANS

Dance Synergy Volume II

Met verskeie dansgeselskappe
Samestelling: Shaun Oelf en Grant van Ster
Taal: Afr, Eng
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 29 April 17:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

’n Energieke, vreugdevolle geleentheid waar die wonder van dans in al sy fasette gevier word. Dansers en dansorganisasies betree die vloer en wys hul talent en vaardighede. Alles ter viering van Internasionale Dansdag – van kontemporêre dans, ballet en Indiese dansvorme tot akrobatiese lugtoertjies. Moenie hierdie spesiale geleentheid misloop nie.

Dance Synergy Volume II

With various dance companies
Compilators: Shaun Oelf and Grant van Ster
Language: Afr, Eng
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 29 April 17:30
Duration: 60 min
Price: R125

An energetic fun-filled event in celebration of dance in all its forms. Dancers and dance companies take the floor to showcase their talent and skills. All on International Dance Day – from contemporary dance, ballet and Indian dance styles, right through to an aerial acrobatics performance. Don’t miss this fabulous occasion!

Karatara

In samewerking met KKNK, NATi, Toyota US Woordfees, die Wes-Kaapse Departement van Kultuursake en Sport, die Baxter-teatersentrum en Stad Kaapstad

Met Dean John Smith, Shaun Oelf en Grant van Ster
Teks: Shaun Oelf en Wilken Calitz
Regie, stel, beligting en musiekverwerking: Gideon Lombard
Taal: Afr, Eng
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 1 Mei 16:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R125
Geen o/10

Karatara is op die Knysna-ramp van Oktober 2018 geskoei toe ’n brand in die middel van die nag dele van die dorp in puin gelê het. Dié persoonlike dansdrama vertel die verhaal van ’n gemeenskap se verlies aan familie, grond en ’n heenkome. Dit ondersoek die komplekse dinamika en geskiedenis van die plaaslike gemeenskappe, en wys hoe die media en politici ’n tragedie as ’n geleentheid gebruik en uitgebuit het. By KKNK 2022 is dit as beste debuutproduksie aangewys en vir verskeie toekennings benoem.

Karatara

In collaboration with KKNK, NATi, Toyota SU Woordfees, Western Cape Department of Cultural Affairs and Sport, the Baxter Theatre Centre and City of Cape Town

With Dean John Smith, Shaun Oelf and Grant van Ster
Writers: Shaun Oelf and Wilken Calitz
Director, set, lighting and musical adaptation: Gideon Lombard
Language: Afr, Eng
Venue: NATi Arena
Date and time: 1 May 16:00
Duration: 60 min
Price: R125
No u/10

Based on the true story of the fire that overwhelmed Karatara in the Knysna district in October 2018. This personal dance drama tells the story of a community’s loss of family, land and a place to live. It examines the complex dynamics between and history of the communities of the area and shows how the media and politicians used the tragedy as an opportunity. Karatara won the KKNK 2022 Kanna for Best Debut Production and was nominated in various other categories.

Musiek à la carte

Met studente van Dance for All
Regie: Allison Hendricks
Choreografie: Verskeie
Taal: Eng, Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 29 April 14:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Dance for All se produksies bring al vir jare lank onvergeetlike musiek en asemrowende choreografie aan gehore. Met die tema “local is lekker” roer Musiek à la carte wonderlike musikale oomblikke bymekaar, met ’n wipstappie down memory lane en ’n huldeblyk en viering van Suid-Afrikaanse kunstenaars wat hul merk dubbeld en dwars gemaak het.

Musiek à la carte

With Dance for All students
Director: Allison Hendricks
Choreography: Various
Language: Eng, Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 29 April 14:30
Duration: 60 min
Price: R125

Dance for All shows are famous for bringing unforgettable music and breath-taking choreography to audiences. With its theme, “local is lekker”, Musiek à la carte combines wonderful musical moments, taking you on a trip down memory lane while honouring legendary South African artists.

Stof

Met Esme Marthinus, Byron Klassen en lede van die Garage Dance Ensemble
Regie: Alfred Hinkel
Choreograaf: Garage Dance Ensemble, onder leiding van John Linden
Taal: Afr
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 27 April 12:30
Tydsduur: 50 min
Prys: R125

Die Garage Dance Ensemble stof ou stories af en bring dit op ’n oorspronklike manier na die verhoog. In hierdie multimediaproduksie is Tina Schouw se “The Guardian & the Keeper of the Flame” die klankbaan waarop stories, gedigte, liedjies en dans saamspeel om lewe te gee aan die aangrypende verhaal van Dawn Langdown se reis van Namakwaland na Namibië en die Kaap, en terug.

Stof

With Esme Marthinus, Byron Klassen and members of the Garage Dance Ensemble
Director: Alfred Hinkel
Choreographer: Garage Dance Ensemble, under direction of John Linden
Language: Afr
Venue: Tent-aktief
Date and time: 27 April 12:30
Duration: 50 min
Price: R125

Garage Dance Ensemble will be dusting off old stories and infuse them with new meaning. Inspired by the lyrics of Tina Schouw’s “The Guardian & the Keeper of the Flame”, this multimedia production, through storytelling, poetry, song and dance, presents fragments of Dawn Langdown’s journey from Namaqualand through Namibia to Cape Town and back to Namaqualand.

Internasionale Dansdag-vieringe in samewerking met Figure of 8 Dance Collective

 

International Dance Day celebrations in collaboration with Figure of 8 Dance Collective

A Stop in Motion

Kunstenaars: Lindsey Appolis en Robyn Pretorius
Venue: Kandelaar-portaal
Datum en tyd: Daagliks van 27 April tot 1 Mei
Prys: Gratis

’n Foto- en kunsuitstalling wat fokus op dansmomente wat visueel vasgevang is. Die poësie van beweging in die oomblik vasgelê!
DANS

A Stop in Motion

Artists: Lindsey Appolis and Robyn Pretorius
Venue: Chandelier foyer
Date and time: Daily from 27 April tot 1 May
Price: Free

An exhibition of photography and art, depicting moments captured during dance movements. The poetry of action frozen in time!

Dans-opedag

Venue: Marmer-portaal
Datum en tyd: 28 en 29 April 10:00 tot 20:00
Tydsduur: 120 min
Prys: Gratis

Verskeie dansorganisasies, skole en geselskappe kom deel hul wêrelde en aktiwiteite met feesgangers. Kom leer meer van die dansbedryf en oorweeg dit selfs om aan te sluit by een van die organisasies of groepe.
DANS

Dance Open Day

Venue: Marble foyer
Date and time: 28 and 29 April 10:00 to 20:00
Duration: 120 min
Price: Free

A number of dance companies, schools and organisations share their worlds and activities with festivalgoers. Find out more about the dance industry and consider joining one of the organisations or groups.

Opwip-optredes

Datum en tyd: Teatertrappe: 26 April 18:00 en 28 April 19:00 | Piazza: 27 April 12:30 en 29 April 14:00 | Marmer-portaal: 30 April 12:30 en 1 Mei 19:30
Prys: Gratis

Wees op die uitkyk vir ons reeks opwip-vertonings wat gedurende die fees aangebied word om Internasionale Dansdag te vier. Jy gaan beslis oorrompel word deur ons plaaslike danstalent en die verskeidenheid dansstyle in die optredes.
DANS

Pop-Up Shows

Date and time: Theatre steps: 26 April 18:00 and 28 April 19:00 | Piazza: 27 April 12:30 and 29 April 14:00 | Marble foyer: 30 April 12:30 and 1 May 19:30
Price: Free

Look out for our series of pop-up performances during the festival in celebration of International Dance Day. You will be more than charmed by our local dance talent and the plethora of styles in their shows.

Dansklasse

Ter viering van Internasionale Dansdag word ’n verskeidenheid dansklasse vanjaar gratis by die fees aangebied. Doen navraag en bespreek jou plek by Robyn.September@media24.com.

Dance Classes

To celebrate International Dance Day, free dance classes are presented to the public at the 2023 festival. Enquire and book your place at Robyn.September@media24.com.

Hip-Hop (Commercial Choreography)

Met Rudi Smit (internasionale choreograaf, danser en stigter van Untimitive Dance Company)
Taal: Afr, Eng
Venue: Repetisielokaal RR552
Datum en tyd: 28 April 11:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

Hip-hop is ’n lewendige dansvorm wat ontwikkel het uit die hip-hop-kultuur en -musiek. Die kunstenaars kombineer verskeie vrystylbewegings om ’n kulturele kunswerk te skep. Bespreek nou jou plek om ook dié style te bemeester en skep jou eie kunswerk deur dans.
DANS

Hip-Hop (Commercial Choreography)

With Rudi Smit (international choreographer, dancer and founder of Untimitive Dance Company)
Language: Afr, Eng
Venue: Rehearsal Room RR552
Date and time: 28 April 11:00
Duration: 90 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

Hip-hop is a lively, popular dance style with its roots in hip-hop music and culture. The artists combine various free-style movements to create a culture artwork. Book now and learn how to master the styles and to create your own culture artwork through dance.

Musiekteater

Met Duane Alexander (mededirekteur: LAMTA Musical Theatre Academy)
Taal:
Afr, Eng
Venue: Repetisielokaal RR552
Datum en tyd: 28 April 13:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

Net soos woorde en sang, is dans ’n integrale deel van musiekteater. Kom leer by die mense wat wéét wat die geheime en tegnieke agter dans binne die raamwerk van musiekteater alles behels.
DANS

Musical Theatre

With Duane Alexander (co-director: LAMTA Musical Theatre Academy)
Language:
Afr, Eng
Venue: Rehearsal Room RR552
Date and time: 28 April 13:00
Duration: 90 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

Just like word, song and music, dance is an integral part of musical theatre. The people who know best will share the secrets and techniques of dance required for a successful musical theatre production.

Kontemporêre dans

Aanbieder: Grant van Ster en Shaun Oelf van Figure of 8 Dance Collective
Taal: Afr, Eng
Venue: Repetisielokaal RR552
Datum en tyd: 28 April 15:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

Kontemporêre dans sluit verskeie genres in, soos ballet, jazz en moderne dans. Hierdie interpretatiewe dansstyl vereis innovering en samesmeltingstegnieke. Gryp die geleentheid aan om dié tegnieke by die fees baas te raak!
DANS

Contemporary Dance

Presenter: Grant van Ster and Shaun Oelf of Figure of 8 Dance Collective
Language: Afr, Eng
Venue: Rehearsal Room RR552
Date and time: 28 April 15:00
Duration: 90 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

Contemporary dance includes various genres, like ballet, jazz and modern dance. This interpretative dance style requires innovation and fusion techniques. Grab the opportunity to come and learn how to master these skills at the festival!

Bollywood-dans

Aanbieder: Ahneesh Valodia van Taare Dance Company
Taal: Eng
Venue: Repetisielokaal RR552
Datum en tyd: 29 April 11:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

Klassieke Indiese danse word tradisioneel uitgevoer in dansdrama-vorm en is nou verbind aan godsdienstige uitvoeringskuns. Dit sluit storievertel en toneelstukke in streeksdialekte in. Kom sluit by Ahneesh Valodia aan om jou amateur-voetwerk op standaard te kry.
DANS

Bollywood Dance

Presenter: Ahneesh Valodia of Taare Dance Company
Language: Eng
Venue: Rehearsal Room RR552
Date and time: 29 April 11:00
Duration: 90 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

Classical Indian dance is traditionally performed as a dance drama and usually relates to religious performance art. It also includes storytelling and performances in local dialects. Join Ahneesh Valodia in this session to upscale your skills.

Burlesk

Taal: Afr, Eng
Venue: Repetisielokaal RR552
Datum en tyd: 29 April 09:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

Burlesk is ’n fassinerende dansvorm wat kunstenaars in hul optrede bemagtig deur verskeie teatrale elemente. Dis sexy, lewendig en ritmies. Kom wikkel jou heupe op die ritme van die maat.
DANS

Burlesque

Language: Afr, Eng
Venue: Rehearsal Room RR552
Date and time: 29 April 09:00
Duration: 90 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

Burlesque is a fascinating dance form that endows artists with various theatrical elements in their performance. It’s sexy, sultry and rich in rhythm. Come sway your hips to the tune!

Sunset Salsa Social @ Suidoosterfees Piazza

Taal: Afr, Eng
Venue: Piazza
Datum en tyd: 29 April 19:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

’n Lekker prettige kuier-kuier salsa-werkswinkel om jou uit die kwaad te hou op ’n Saterdagaand. Sluit aan by die Sunset Salsa Social by die fees en dans die nag in op die ritmes so uniek aan dié dansstyl. Kom wys jou slag met draaie, breekpassies en spoggerige toertjies op die maat van polsende musiek. Of jy as ’n paartjie of op jou eie opdaag, dit maak nie saak nie, daar is ’n paar kinkels vir elke kabel!
DANS

Sunset Salsa Social @ Suidoosterfees Piazza


Language: Afr, Eng
Venue: Piazza
Date and time: 29 April 19:00
Duration: 90 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

A fabulous fun-filled, informal salsa dance workshop to keep you from mischief on a Saturday night. Join the Sunset Salsa Social at the festival and dance to the unique rhythm of this art form. Show off your turn, step and sway while the music pulsates away. Whether you are a couple or on your own; it doesn’t matter, here you will find a matching pot and kettle.

Om te kan dans

Met Cornelia Faasen (TADA), Africa Melane (voorsitter: Fleur du Cap-beoordelaarspaneel), Ahneesh Valodia (stigter: Taare Dance Company, Bollywood Dance Performance Troupe) en Rudi Smit (danser, internasionale choreograaf en stigter: Untimitive Dance Company)
Taal: Afr, Eng
Venue: ATKV Isibaya
Datum en tyd: 29 April 13:00
Tydsduur: 60 min
Prys: Gratis, bespreek by Robyn.September@media24.com

Kom luister na ’n gesprek oor die stand van dans in Suid-Afrika. Wat het die bedryf nodig? Wat werk by feeste en in teaters? Hoe resoneer dans op aanlyn platforms?
DANS

To Dance

With Cornelia Faasen (TADA), Africa Melane (Judging Panel Chair: Fleur du Cap Awards), Ahneesh Valodia (Founder: Taare Dance Company, Bollywood Dance Performance Troupe) and Rudi Smit (dancer, international choreographer and founder: Untimitive Dance Company)
Language: Afr, Eng
Venue: ATKV Isibaya
Date and time: 29 April 13:00
Duration: 60 min
Price: Free, book at Robyn.September@media24.com

Come listen to a discussion on the state of dance in South Africa. What does the industry need? What works well at festivals and in theatres? How does this art form resonate online?