Musiek | Music

21

Met: die Kaapstadse Filharmoniese Orkes, Anna Davel, Babalwa Mentjies, Coenie de Villiers, Bilqees du Plessis, Early B, André Schwartz, Lynelle Kenned, Elzabé Zietsman, Niël Rademan, Corneil Müller, Nicole Holm, Frazer Barry, Selim Kagee, Sima Mashazi, Edith Plaatjies, Donveno Prins, Nic Miso, Madeegha Anders, Jawaahier Petersen en Loukmaan Adams
Seremoniemeesters: Sandra Prinsloo, Vinette Ebrahim en Marion Holm
Regie: Anna Davel
Musiekregie: Melissa van der Spuy
Taal: Afr, Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 30 April 20:00
Tydsduur: 100 min
Prys: R150, R100

Vir meer as 20 jaar is die Suidoosterfees Suid-Afrika se Fees vir almal! Nou is ons mondig, en om dié mylpaal te vier, haal ons uit en wys! Seremoniemeesters Sandra Prinsloo, Vinette Ebrahim en Marion Holm gaan kersies doodblaas saam met Amanda Strydom, Early B en Jawaahier Petersen. Dié partytjie bring ons beste kunstenaars na die verhoog, en in hierdie goeie geselskap is dié wat deur die jare hul merk op die plaaslike musiektoneel gemaak het nadat hul vaardighede tydens die fees se ontwikkelings-inisiatiewe geslyp is. ’n Partytjie wat jou opnuut gaan laat besef waarom kulturele diversiteit en inklusiwiteit vir die suiwerste skoonheid in die kunste sorg.

21

With: the Cape Town Philharmonic Orchestra, Anna Davel, Babalwa Mentjies, Coenie de Villiers, Bilqees du Plessis, Early B, André Schwartz, Lynelle Kenned, Elzabé Zietsman, Niël Rademan, Corneil Müller, Nicole Holm, Frazer Barry, Selim Kagee, Sima Mashazi, Edith Plaatjies, Donveno Prins, Nic Miso, Madeegha Anders, Jawaahier Petersen and Loukmaan Adams
MC’s: Sandra Prinsloo, Vinette Ebrahim and Marion Holm
Director: Anna Davel
Musical director: Melissa van der Spuy
Language: Afr, Eng
Venue: Opera House
Date and time: 30 April 20:00
Duration: 100 min
Price: R150, R100

Suidoosterfees has been South Africa’s Festival for all for more than 20 years. To celebrate our 21-year milestone in 2024, we go the extra mile! Sandra Prinsloo, Vinette Ebrahim and Marion Holm will host stars like Amanda Strydom, Early B and Jawaahier Petersen as they blow out the birthday candles. Our best artists, including those who – over many years – have made their mark on the local music scene after honing their skills during the festival’s development projects, will join the celebration. This event reminds us how diversity and inclusivity produce art in its purest form.

ATKV-KOORGALA

Met: Lizz Meiring, Emo Adams, Jodi Jantjies, die Suid-Afrikaanse Jeugkoor en wenners van die ATKV-Suidoosterfees Koorkompetisie
Regie: Anna Davel
Musiekregie: Melissa van der Spuy
Taal: Afr, Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 28 April 14:00
Tydsduur: 70 min
Prys: R100, R60

Maak jouself reg vir betowering van die sintuie wanneer die trotse wenners van die ATKV-Koorkompetisie die verhoog betree saam met twee topklas Kaapse kunstenaars, Emo Adams en Crescendo-wenner Jodi Jantjies. Lizz Meiring is vanjaar die seremoniemeester by hierdie hoogtepunt van klank en melodie. Die Suid-Afrikaanse Jeugkoor, wat die ATKV se Animato internasionale koorkompetise ’n paar keer gewen het, is ook op die verhoog. En die kersie op Suidoosterfees se 21ste verjaardagkoek is ’n massakoorvertoning met meer as 100 stemme!

ATKV-KOORGALA

With: Lizz Meiring, Emo Adams, Jodi Jantjies, the South African Youth Choir and winners of the ATKV-Suidoosterfees Choir Competition
Director: Anna Davel
Musical director: Melissa van der Spuy
Language: Afr, Eng
Venue: Opera House
Date and time: 28 April 14:00
Duration: 70 min
Price: R100, R60

Allow us to play magic with your senses when the proud winners of our ATKV Choir Competition appear on stage with two top class Cape Town artists, Emo Adams and Crescendo winner Jodi Jantjies. Beloved Lizz Meiring hosts this celebration of sound and melody. Also on stage are the South African Youth Choir, who won the ATKV Animato International Competition several times. And the cherry on the Suidoosterfees 21st-birthday cake: a mass choir performance featuring more than 100 voices!

BURGER KING KONSERT VAN HOOP

In samewerking met die Nasionale Jeugmusiekstigting
Met:
die Kaapstadse Filharmoniese Jeugorkes o.l.v. Chad Hendricks; Tarryn Lamb, Lynelle Kenned, Robin Pieters, Salome, Lize Beekman, Muzukidz, die Masidlale- en Hoërskool Jan van Riebeeck-kore, asook Nasionale Jeugmusiekstigting-kompetisie-uitblinkers
Regie: Anna Davel
Musiekregie: Melissa van der Spuy
Taal: Afr, Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 25 April 20:00
Tydsduur: 90 min
Prys: R150, R100 

Kaapstad, vir 21 jaar die tuiste van die Suidoosterfees, is ’n bestemming van hoop. Die manier waarop die moederstad se mense tipies Suid-Afrikaanse probleme omskep in uitdagings, inspireer die res van die land. Om die stad te vier as ’n plek waar almal welkom is, en waar kunstenaars gekoester word, verwelkom ons die room van Suid-Afrikaanse talent met ’n ekstra skouspelagtige keur van klassieke en kontemporêre musiek. Laat Tarryn Lamb, Lynelle Kenned en Robin Pieters jou bekoor saam met ons beste jeugmusikante – die briljante Kaapstadse Filharmoniese Jeugorkes, Hoërskool Jan van Riebeeck se koor, asook presteerders van die Nasionale Jeugmusiekstigting se landswye kompetisie.

BURGER KING KONSERT VAN HOOP

In collaboration with the National Youth Music Foundation
With:
the Cape Town Philharmonic Youth Orchestra conducted by Chad Hendricks; Tarryn Lamb, Lynelle Kenned, Robin Pieters, Salome, Lize Beekman, Muzukidz, the Masidlale and Jan van Riebeeck High choirs, and achievers of the National Youth Music Foundation competition
Director: Anna Davel
Musical director: Melissa van der Spuy
Language: Afr, Eng
Venue: Opera House
Date and time: 25 April 20:00
Duration: 90 min
Price: R150, R100 

Cape Town, for 21 years home to Suidoosterfees, is a destination of hope. The way the people of the mother city convert typical South African problems into challenges, serves as inspiration to the rest of the country. To celebrate the city as a place where all people are welcome and where artists are cherished, we welcome the cream of South African talent in this extra spectacular concert of classical and contemporary music. Let Tarryn Lamb, Lynelle Kenned and Robin Pieters entertain you, together with our top youth musicians – the brilliant Cape Town Philharmonic Youth Orchestra, the Jan van Riebeeck High School choir, as well as top achievers of the National Music Foundation’s countrywide competition.

DIE KUIER- GOSPELKONSERT

Moontlik gemaak deur Kuier in samewerking met Radio Kaapse Kansel
Met: ds. Farren Cloete, Anslin Gysman, Jonathan Rubain, Dumisani, Die Lekker Crew, Almarie du Preez, Phillipine Morkel, Elwira Standili, DOEP en die UK-Koor
Regie: Whaden Johannes
Musiekregie: William Jacobs jr.
Produksiehuis: SLAMed Productions
Taal: Afr, Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 28 April 19:00
Tydsduur: 100 min
Prys: R150, R100

Kuier se skouspelagtige gospelkonsert is ’n spesiale geleentheid vir Suid-Afrikaners om byeen te kom en geestelike samesyn in dankbaarheid te deel. Deesdae het mens so min tyd om te dink aan alles wat ons lewens verryk, en om mekaar moed in te praat om daaglikse struikelblokke te oorkom, dat ons dikwels vergeet die las is ligter as ons as gemeenskap saam ons blik na Bo rig. Sluit by ons aan vir inspirasie deur ons kunstenaars, byeengebring deur almal se gunstelingtydskrif!

DIE KUIER-GOSPELKONSERT

Made possible by Kuier in collaboration with Radio Kaapse Kansel
With: Rev. Farren Cloete, Anslin Gysman, Jonathan Rubain, Dumisani, Die Lekker Crew, Almarie du Preez, Phillipine Morkel, Elwira Standili, DOEP and the UCT Choir
Director: Whaden Johannes
Musical director: William Jacobs jr.
Production house: SLAMed Productions
Language: Afr, Eng
Venue: Opera House
Date and time: 28 April 19:00
Duration: 100 min
Price: R150, R100

Kuier’s spectacular gospel concert is a special spiritual event for South Africans to come together in gratitude. In today’s world, we seldom have time to reflect on our blessings and to encourage one another in facing daily challenges, with the result that we often forget to look to the Heavens for mercy and relief. Join us and be inspired by our artists, brought together by everybody’s favourite magazine!

OPERAGALA

Met: Magdalene Minnaar (sopraan), Minette du Toit Pearce (mezzosopraan), Louis Loock (tenoor), Conroy Scott (bariton), die Kaapstadse Opera- en kinderkoor, ’n strykkwartet en Elna van der Merwe (klavier) 
Taal: Afr, Eng
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 29 April 18:30
Tydsduur: 90 min
Prys: R130 

Met die Suidoosterfees se Operagala-kunstenaars is jy in uitgelese geselskap. Hoe dan anders? Die fees is 21 jaar oud! Desmond Tutu, wêreldwyd gehuldig as die vader van die Reënboognasie, was versot op opera, en oor Kaapstad Opera het hy gesê: “Die Suid-Afrikaanse stem is uniek, ryk aan kleur en krag, en dit verteenwoordig die land se beste karaktereienskappe. Kaapstad Opera koester daardie stem en voorsien so geleenthede vir ’n rykdom van talent.” Ook Placido Domingo en William Kentridge, om enkeles te noem, het die hoogste lof vir ons Suid-Afrikaanse musikante uitgespreek. In hierdie galakonsert gaan hulle jou bederf met die mooiste arias en koorstukke, van Puccini tot Purcell. In die Suidoosterfees se mondig-jaar is jy dus hier spreekwoordelik in “grootmens-geselskap” – moenie dit misloop nie.

OPERAGALA

With: Magdalene Minnaar (soprano), Minette du Toit Pearce (mezzo soprano), Louis Loock (tenor), Conroy Scott (baritone), Cape Town Opera Chorus and Children’s Choir, a string quartet and Elna van der Merwe (piano)
Language: Afr, Eng
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 29 April 18:30
Duration: 90 min
Price: R130 

With Suidoosterfees opera gala stars you are in excellent company. How else, we are 21 years old! Desmond Tutu, internationally recognised as the father of the Rainbow Nation, loved opera, remarking: “The South African voice is unique, rich with colour and strength and it represents this country’s best qualities. Cape Town Opera nurtures that voice, providing opportunities for a wealth of talent.” Placido Domingo and William Kentridge, amongst others, also praised our South African musicians. In this gala concert, they will spoil you with renditions of the most beautiful arias and choir pieces, from Puccini to Purcell. With us, you are proverbially in the company of “adults” at this commemoration of the festival’s 21st year.

RING VAN VUUR

Met: Nataniël, Marcel Dednam (klavier), Werner Spies (baskitaar), Peter Auret (baskitaar) en kitaarspelers Juan Oosthuizen, Loki Rothman, Leon Gropp en Luke van der Merwe
Kostuums: Floris Louw
Taal: Afr, Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 26 April 20:00, 27 April 11:00
Tydsduur: 90 min
Prys: R150, R100 

Geen o/15

Vyf vlambare elemente smelt in hierdie skepping van Nataniël saam: oorspronklike musiek uit ’n repertoire van meer as drie dekades, splinternuwe verhale, die ritmes en tegnieke van lande soos Mexiko, Argentinië, Chili en Peru, asook witwarm kostuums ontwerp deur Floris Louw. Saam met sewe wêreldklas-musikante sorg een van Suid-Afrika se formidabelste kunstenaars vir 90 minute van ongebreidelde hartstog, humor, hitte, virtuositeit en ritme! Daar is geen pouse nie, en selfone is net so verbode soos kortbroeke!

RING VAN VUUR

With: Nataniël, Marcel Dednam (piano), Werner Spies (bass), Peter Auret (bass) and guitarists Juan Oosthuizen, Loki Rothman, Leon Gropp and Luke van der Merwe
Costumes: Floris Louw
Language: Afr, Eng
Venue: Opera House
Date and time: 26 April 20:00, 27 April 11:00
Duration: 90 min
Price: R150, R100

No u/15 

Five flammable elements are fused together in this creation by Nataniël: original music from a repertoire of more than three decades, brand-new stories, rhythms and techniques from countries such as Mexico, Argentina, Chili and Peru, as well as red-hot costumes designed by Floris Louw. Supported by seven world-class musicians, South Africa’s most formidable artist takes you on a 90-minute journey of wanton passion, humour, heat, virtuosity and rhythm! There will be no interval, and cell phones are as forbidden as shorts!

SUIDOOSTERFEES BOOGIE

Met: Gary Naidoo, Ree Cornelius, Janine Cornelius, Celest Dreyer, Jon-E en Candice Thornton
Teks en regie: Rafiek Mammon
Taal: Afr, Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 27 April 20:00, 1 Mei 14:00
Tydsduur: 100 min
Prys: R150 

Trek jou dansskoene aan en kom sing, lag en dans met die gewilde Boogie-span. Die vyf-stuk-orkes en ses sangers lewer ’n kragtoer dwarsoor die diskovloere van die 70’s en 80’s toe legendes soos Barry White, Diana Ross, Stevie Wonder en Gloria Gaynor jou betower het met op-en-wakker musiek.

SUIDOOSTERFEES BOOGIE

With: Gary Naidoo, Ree Cornelius, Janine Cornelius, Celest Dreyer, Jon-E and Candice Thornton
Writer and director: Rafiek Mammon
Language: Afr, Eng
Venue: Opera House
Date and time: 27 April 20:00, 1 May 14:00
Duration: 100 min
Price: R150 

Put on your dance shoes and come sing, laugh and dance with the popular Boogie team. The five-piece band and six performers deliver a tour de force across the disco floors of the 70s and 80s when legends such as Barry White, Diana Ross, Stevie Wonder and Gloria Gaynor kept you up and about with their energetic music.

SUIDOOSTER STORMSTERK

Geborg deur kykNET en Homebrew Films, aangebied in samewerking met Tygerberg 104 FM

Met: Natasha van der Merwe, Jawaahier Petersen, Irvine van der Merwe, Jill Levenberg, Eden Classens, Simone Biscombe en verrassingsverskynings deur ander Suidooster-akteurs
Seromoniemeester: Dean Smith
Konsep: Wilmer Müller
Teks: Retief Scholtz
Regie: Yolandé Rabé
Musiekregie: Melissa van der Spuy
Taal: Afr
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 27 April 16:00
Tydsduur: 70 min
Prys: R150, R100 

Die gewilde kykNET-sepie Suidooster se Stormsterk-konsert word jaarliks eksklusief by die Suidoosterfees aangebied. In die fees se mondigwordingjaar gaan die sterre die gehoor op hul voete hê met liedjietreffers. En soos dit in sepieland gaan, is daar ’n paar kinkels en verrassings … Kom geniet jouself gate uit saam met Kaashifa, Wade, Juicy Justin, Suzy, Bianca en die sluwe Nazeem. Saam met talle ander Ruiterbosch-inwoners is aksie en vermaak uit die boonste rakke gewaarborg.

SUIDOOSTER STORMSTERK

Sponsored by kykNET and Homebrew Films, presented in collaboration with Tygerberg 104 FM

With: Natasha van der Merwe, Jawaahier Petersen, Irvine van der Merwe, Jill Levenberg, Eden Classens, Simone Biscombe and surprise appearances by various Suidooster stars
MC: Dean Smith
Concept: Wilmer Müller
Writer: Retief Scholtz
Director: Yolandé Rabé
Musical director: Melissa van der Spuy
Language: Afr
Venue: Opera House
Date and time: 27 April 16:00
Duration: 70 min
Price: R150, R100 

Stormsterk, the music concert by stars of kykNET’s popular soapy Suidooster is performed exclusively at Suidoosterfees every year. In 2024, our 21st festival year, the stars will again have audiences on their feet with hit songs. And true to the nature of events in soapy land, there will be several twists and surprises … Come have endless fun with Kaashifa, Wade, Juicy Justin, Suzy, Bianca and the slippery Nazeem. Together with many other Ruiterbosch residents, action and entertainment of the highest order are guaranteed.

TWO OF A KIND

Met: Emo en Loukmaan Adams, Rushney Furguson, Edith Plaatjies en die Take Note band
Taal: Eng
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 29 April 20:00, 1 Mei 10:30
Tydsduur: 90 min
Prys: R180 

Vinkel en koljander: Emo en Loukmaan Adams het Suid-Afrikaners se harte verower die oomblik toe hulle die vermaaklikheidswêreld betree het. Emo se sjarmante stoutgeid en Loukmaan se kostelike reaksies wanneer die een die ander terg of uitdaag, is te dierbaar vir woorde, al dryf die twee mekaar soms teen die mure uit. In hierdie show, saam met kunstenaars wat die broers se geite verstaan, word ons herinner waarom mense wat weet, sê: “Hulle is mos after all hulle Pa se kind!” Kom geniet die broers se talent en vier hul ongekende sukses saam met ons!

TWO OF A KIND

With: Emo and Loukmaan Adams, Rushney Furguson, Edith Plaatjies and the Take Note band
Language: Eng
Venue: Opera House
Date and time: 29 April 20:00, 1 May 10:30
Duration: 90 min
Price: R180 

Double the trouble and fun: Emo and Loukmaan Adams conquered South Africans’ hearts the moment they set foot in the entertainment world. Emo’s naughty charm and Loukmaan’s priceless comebacks when taunted, is simply irresistible, even if they sometimes drive each other up the walls. In this show, together with artists who know the brothers’ whims inside out, we are reminded why there is truth in the saying, “Hulle is mos after all hulle Pa se kind!” Come enjoy the Adams’ talent and raise a glass with us on the brotherly duo’s amazing success!

UNIVERSITEITSKOOR STELLENBOSCH

Dirigent: André van der Merwe
Taal: Afr
Venue: Operahuis
Datum en tyd: 1 Mei 19:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R150, R100 

Die US Koor is een van Suid-Afrika se grootste uitvoerprodukte, en hulle het optredes in elke denkbare kol op die aardbol op hul kerfstok. Die energie en gehalte wat dirigent André van der Merwe uit dié begaafde groep studente tower, het eenvoudig net nie gelyke nie. Kom trakteer jouself by die Suidoosterfees op ’n ervaring wat jou vir die res van jou lewe gaan bybly.

UNIVERSITEITSKOOR STELLENBOSCH

Conductor: André van der Merwe
Language: Afr
Venue: Opera House
Date and time: 1 May 19:30
Duration: 70 min
Price: R150, R100 

Having performed virtually everywhere on earth, the SU Choir is one of South Africa’s major export products. The energy and top-class quality that conductor André van der Merwe extracts from this gifted student group, are unequalled. Treat yourself at Suidoosterfees to a once in a lifetime experience.

SON NAGKAFEE: OPWARM

Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 26 April 21:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R60

Kom klink ’n verjaardagknertsie op ons oopmaak-aand. ’n Aand om ou vriende weer te sien, lekker te gesels en selfs ’n danspassie of twee uit te kap. In ware verjaardagstyl word ons gehoor met musikale verrassings bedien. Kom rev julle enjins en warm op vir die res van hierdie feesvier-week!

SON NAGKAFEE: OPWARM

Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 26 April 21:30
Duration: 70 min
Price: R60

Come propose a birthday toast on our opening night. An evening to see old friends again, have a good chat and show your moves on the dance floor. In true birthday-style, we will treat the audience on musical surprises. Rev your engines to warm up for the festive week ahead!

SON NAGKAFEE: BABALWA MENTJIES

Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 27 April 21:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R60

Babalwa Mentjies is ’n veelsydige en hoogs ervare jazz-sanger. Sy gaan beslis jou hart steel met haar sielvolle, ryk en kragtige stem en weergalose verhoogpersoonlikheid. Babalwa word begelei deur George Werner op die klavier, Peter Ndlala met sy baskitaar, Carlo Fabe agter die dromme en Muneeb Hermans op trompet.

SON NAGKAFEE: BABALWA MENTJIES

Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 27 April 21:30
Duration: 70 min
Price: R60

Babalwa Mentjies is a versatile and highly experienced jazz vocalist. She captivates any audience with her soulful, rich and powerful voice and impeccable stage presence. Babalwa will be accompanied by George Werner on piano, Peter Ndlala on bass, Carlo Fabe behind the drum-kit and Muneeb Hermans with his trumpet.

SON NAGKAFEE: THE ELGINAIRS

Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 28 April 21:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R60

Die Elginairs-dansorkes is as die Young Broadways in die 70’s gestig deur mnr. Carl Joorst, oftewel Oom Kallie. Hulle eerste performance was by die Botrivier-tennisbane waar hulle musiek gemaak het met ’n klanksisteem wat bestaan het uit ’n karradio en twee hi-fi-speakers. Oom Kallie se huis was die plek waar hulle geoefen het, derhalwe het al sy kinders met musiek grootgeword. Later het hy die band se naam na Elginairs Dance Band verander met sy seuns Anthony, Johny en Vernon as lede.

SON NAGKAFEE: THE ELGINAIRS

Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 28 April 21:30
Duration: 70 min
Price: R60

The Elginairs Dance Band was established as Young Broadways in the seventies by Mr. Carl Joorst, better known as Oom Kallie. Their first performance was at the Botriver tennis courts, creating music from a sound system that consisted of a car radio and two hi-fi speakers. Oom Kallie’s house was also the place where the band practiced; therefore, all his children grew up with music. He later changed the name of the band to Elginairs Dance Band with his sons Anthony, Johny and Vernon as members.

SON NAGKAFEE: JAZZ THE NIGHT AWAY

Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 29 April 21:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R60

Spesiaal vir Internasionale Jazzdag! Ruil jou feestekkies vir dansskoene en kom vier Jazzdag saam met Kaapstad se voorste musikante.

SON NAGKAFEE: JAZZ THE NIGHT AWAY

Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 29 April 21:30
Duration: 70 min
Price: R60

A special celebration of International Jazz Day! Swap your festival tekkies for dance shoes and celebrate Jazz Day with Cape Town’s best musicians.

SON NAGKAFEE: DIE BOOGIE BAND

Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 30 April 21:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R60

Kom jol met die gewilde Boogie Band en keer terug na die diskovloere van die 70’s en 80’s.

SON NAGKAFEE: DIE BOOGIE BAND

Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 30 April 21:30
Duration: 70 min
Price: R60

Join us for a jol with the popular Boogie Band and relive the disco floors of the 70s and 80s.