NATi JEUGTEATER

BESTE VAN DKES-dramafees Finalé

Projekkoördineerder: Moeniel Jacobs

Venue: NATi Repteater
Taal: Afr
Datum en tyd: 29 April 18:00
Tydsduur: 50 min
Prys: R80

Die Kaapse Wynland- en Eden-distriksmunisipaliteite spog elke jaar met ’n opwindende dramafees en -kompetisie – te danke aan die Wes-Kaapse Departement van Kultuursake en Sport (DKES). Dié inisiatief gee opkomende kunstenaars ’n kans om hul staal op die verhoog te wys. Stories uit eie bodem word na gehore gebring deur gemeenskapstoneelgroepe wie se werk soos ’n vars bries deur die kunstelandskap waai. Vanjaar se wenstukke, Meesterbaan en Wie is ek, wat is ek!, word ook opgevoer.

BESTE VAN DKES-dramafees Finalé

Project leader: Moeniel Jacobs
Venue: NATi Rep Theatre
Language: Afr
Date and time: 29 April 18:00
Duration: 50 min
Price: R80

The Cape Winelands and Eden district municipalities annually present a drama festival and competition, made possible by the Western Cape’s Department of Cultural Affairs and Sport (DCAS). This initiative helps young, promising artists to showcase their talent on stage. Community drama groups bring stories from their own areas to life, sweeping like a cleansing wind through the arts. This year’s winning productions, Meesterbaan and Wie is ek, wat is ek!, will also be performed.

Hansie Slim

Aangebied deur die ATKV en Hoërskool Parel Vallei

Met Kym Mahundi, Yusra Arendse, Angelique Jonker, Carina Steytler, Aimee Voortman, Carla Erasmus, Casey Holmes, Dean Bulfon, Dylan Janse van Rensburg, Elizma van Geest, Jay-dee Boshoff, Juanne van Wyk, June Kruger, Kyla Steyn, Lauren Bennel, Miquette Eloff, Nina Strydom, Odia Tshilumbu, Roxy Edwards, Sebastian van Niekerk en Zane Habig
Tegniese span: Jelena Jerling, Lindsay Adams, Bryoni Currin, Tamzyn Paulse, Christine Cockett, Christiaan Carelse, Darryl Spijkers en Tatjana Frauenknecht
Teks: Darryl Spijkers
Regie: Darryl Spijkers en Bryoni Currin

Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 27 April 13:00
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

25 Junie. Dinsdag. Baadjie. Das. Sokkies. Skoene. Dit is terug-skool-toe-tyd vir Hoërskool Bergklim en Hansie Slim is die topleerder. Gaan hy daarin slaag om dié posisie te behou? ’n Eksistensiële kykie na ’n krisis wat deel uitmaak van die daaglikse gebeure in die klas. Sit net asseblief in jou ry. Bly asseblief net stil.

Hansie Slim

Presented by the ATKV and Parel Vallei High School

With Kym Mahundi, Yusra Arendse, Angelique Jonker, Carina Steytler, Aimee Voortman, Carla Erasmus, Casey Holmes, Dean Bulfon, Dylan Janse van Rensburg, Elizma van Geest, Jay-dee Boshoff, Juanne van Wyk, June Kruger, Kyla Steyn, Lauren Bennel, Miquette Eloff, Nina Strydom, Odia Tshilumbu, Roxy Edwards, Sebastian van Niekerk and Zane Habig
Technical team: Jelena Jerling, Lindsay Adams, Bryoni Currin, Tamzyn Paulse, Christine Cockett, Christiaan Carelse, Darryl Spijkers and Tatjana Frauenknecht
Writer: Darryl Spijkers
Directors: Darryl Spijkers and Bryoni Currin

Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 27 April 13:00
Duration: 45 min
Price: R80

25 June. Tuesday. Jacket. Tie. Socks. Shoes. Back to school for Bergklim High School and their brightest spark, Hansie Slim. Will Hansie keep his position as top pupil? An existential exploration of the crises underlying daily classroom politics. Please remain in your desk. And please keep quiet!

Ivili (Die wiel)

Ondersteun deur Artscape

Met Thamsanqa Dywili, Ayabonga Yantolo, Zandile Dywili, Anga Gola, Ahluma Memela and Lindokuhle Mgojo
Teks en regie: Lukhanyo Langa

Taal: Eng, Xhosa
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 11:00
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

Agttien jaar nadat ’n man sy gesin agterlaat om in Johannesburg te gaan werk, keer hy terug huis toe nadat hy sy werk in die stad verloor. Hy het nooit met sy kinders kontak behou nie, en hul oorlede ma moes hulle onder moeilike omstandighede grootmaak. Ayanda en Vuyo konfronteer hul vader met jare se opgekropte woede en dring aan op antwoorde oor sy lang afwesigheid en skielike terugkeer.

Ivili (The Wheel)

Supported by Artscape

With Thamsanqa Dywili, Ayabonga Yantolo, Zandile Dywili, Anga Gola, Ahluma Memela and Lindokuhle Mgojo
Writer and director: Lukhanyo Langa

Language: Eng, Xhosa
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 11:00
Duration: 45 min
Price: R80

Having left his family over 18 years ago to find a job in Johannesburg, a man returns home after being retrenched. He never kept contact with his children, who were raised by their late mother under challenging circumstances. Ayanda and Vuyo confront their father with years of cropped up anger and demand answers to questions they harboured all those years.

Liefde en tyd

Vervaardiger: Northlink Kollege
Met Rowmonique Kayser en Joshwin Dyson
Teks en regie: Joshwin Dyson

Taal: Afr, Eng
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 11:30, 30 April 13:00
Tydsduur: 30 min
Prys: R80

Die jong Nadia Scheepers droom van ’n eie gesin, maar met Apartheid op sy kruin is swaarkry aan die orde van die dag. Sodra dit lyk of haar droom waar kan word, verander alles binne ’n oogwink in ’n nagmerrie.

Liefde en tyd

Producer: Northlink College
With Rowmonique Kayser and Joshwin Dyson
Writer and director: Joshwin Dyson

Language: Afr, Eng
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 11:30, 30 April 13:00
Duration: 30 min
Price: R80

The young Nadia Scheepers dreams of having her own family, but with Apartheid in its heyday, suffering is all everybody knows. As soon as it looks as if her dreams can come true, her situation instantly changes into a nightmare.

Liefde in al sy gedaantes

Met deelnemers van die MOD-projek

Taal: Afr, Eng
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 28 April 18:00
Tydsduur: 60 min
Prys: Gratis, bespreek by Faren.Esau@media24.com

Die Wes-Kaapse departement van kultuursake en sport se MOD-program gee talentvolle skoliere die kans om deur massadeelname geleenthede aan te gryp wat deure vir hulle open. Leerders wat tans deel van die program is, en dié wat opleiding en slypskole in musiek, dans en drama deurloop het, wys vir feesgangers wat in hulle steek. Kom kyk hoe blink hulle uit in sang, poësie en kort teaterstukke. Ons talentvolle jong mense sal jou verstom met hul vaardighede.

Liefde in al sy gedaantes

With participants of the MOD project

Language: Afr, Eng
Venue:
NATi Rep Theatre
Date and time:
28 April 18:00
Duration:
60 min
Price: Free, book at Faren.Esau@media24.com

The MOD programme of the Western Cape Department of Cultural Affairs and Sport offers talented learners the chance to participate in activities that open doors of opportunity. Current participants of the programme who had their skills honed during workshops in music, dance and drama, will delight festivalgoers with their singing, poetry and short plays. Our talented youngsters will steal your heart with their skills.

Miss Morris

Met Brutney Singrew, Marveen Charles, Michaela Whaites, Regen Joël en Leonique Jacobs
Teks: Samuel Jumat
Regie: Samuel Jumat en Stephren Saayman
Tegnies: Julian Charles
Geen o/16 S, N, G

Taal: Afr, Eng
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 29 April 20:00
Tydsuur: 40 min
Prys: R80

Miss Morris, die nuwe Engels-onderwyser, vind dit moeilik om aan te pas by die skool in die brandarm Langkloof-omgewing. Die gemeenskap is só klein dat geheime nêrens veilig is nie. Sy ontmoet meneer Groenewald, wat self hunker na groener weivelde. Maar dit is haar verhouding met die 7-jarige Chelsea wat haar siening van dié gemeenskap waar sy haar weg as skooljuffrou moet vind, verander. Gebaseer op ’n ware verhaal.

Miss Morris

With Brutney Singrew, Marveen Charles, Michaela Whaites, Regen Joël and Leonique Jacobs
Writer: Samuel Jumat
Directors: Samuel Jumat and Stephren Saayman
Technical: Julian Charles
No u/16 S, N, V

Language: Afr, Eng
Date and time: NATi Rep Theatre
Date and time: 29 April 20:00
Duration: 40 min
Price: R80

Miss Morris, the new English teacher, finds it challenging to adapt to her school in the poverty-stricken Langkloof area. The community is so small that no secret is safe. She meets Mr Groenewald, who yearns for greener pastures. But it is her relationship with the 7-year-old Chelsea that changes her view of the community she now is part of. Based on a true story.

My society

Vervaardiger: Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie
Met studente van KSUT

Skrywer: NT Jikwa
Taal: Eng, Xhosa, Swati
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 27 April 10:30
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

My society handel oor Spinza, ’n jong man uit ’n disfunksionele gesin en omgewing, wat in die tronk beland. Die drama beeld sy woede en frustrasie met sy situasie uit, en volg die pad wat hy loop om weer deel van die samelewing te word. Spinza se inspirerende verhaal is dié van baie jong mans in Suid-Afrika.

My society

Producer: Cape Peninsula University of Technology
With Students of CPUT
Writer and director: NT Jikwa

Language: Eng, Xhosa, Swati
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 27 April 10:30
Duration: 45 min
Price: R80

My society is the story of Spinza, a troubled young man from a dysfunctional family and environment, who ends up in jail. The drama portrays his anger and frustration with his situation, and follows his path to reintegration with society. Spinza’s inspiring tale is the story of many young men in South Africa.

’n Onwaarskynlike reeks skynbaar onverwante oomblikke of Dinsdag

Aangebied deur die ATKV en Hoërskool Bellville

Met Carlo Louw, Francois Bezuidenhoudt, Angie Alers, Mia Kretschmer, Carlos Klaase, Amy Olivier en Elcke Pio
Teks: Hendrik Nieuwoudt en Reuben Murphy
Regie: Wickus Zerwick
Verhoogbestuurder: Chloe Doubell
Verhooghulp: Chane Kitching, Danie Nel

Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 27 April 16:00
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

’n Voël knoop geselsies aan met Patrys. Anton se ma loop in haar slaap. Zoey verander in ’n kaktus en Jimmy swem in ’n melkbottel. Twee vlieë ontmoet mekaar by ’n busstop, en ’n eksperiment loop skeef onder ’n mikroskoop. In ’n reeks skynbaar onverwante sketse word die lewens en drome van vier tieners onverwags aaneengeknoop. Alles op ’n Dinsdag.

’n Onwaarskynlike reeks skynbaar onverwante oomblikke of Dinsdag

Presented by the ATKV and Bellville High School

With Carlo Louw, Francois Bezuidenhoudt, Angie Alers, Mia Kretschmer, Carlos Klaase, Amy Olivier and Elcke Pio
Writers: Hendrik Nieuwoudt and Reuben Murphy
Director: Wickus Zerwick
Stage manager: Chloe Doubell
Assistant stage managers: Chane Kitching, Danie Nel

Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 27 April 16:00
Duration: 45 min
Price: R80

A bird makes small talk with Patrys. Anton’s mom sleepwalks. Zoey changes into a cactus and Jimmy swims in a milk bottle. Two flies meet up at a bus stop, and an experiment under a microscope goes awry. The lives and dreams of four teenagers become intertwined in a series of seemingly disparate sketches. All on a Tuesday.

Neer daal die reën

Ondersteun deur Artscape

Met Zander Oberholster en Le Roux de Vos
Regie: Barnie Mans

Taal: Afrikaans
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 14:30
Tydsduur: 50 min
Prys: R80

Wanneer twee boeties gaan kamp, word broederlike liefde tot die uiterste beproef. Familiegeheime en ander onthullings word miskien nét te veel vir dié twee om te hanteer, veral die jonger een. Sal dinge hierna ooit weer dieselfde wees?

Neer daal die reën

Supported by Artscape

With Zander Oberholster and Le Roux de Vos
Director: Barnie Mans

Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 14:30
Duration: 50 min
Price: R80

When two brothers go camping, brotherly love is tested to the limit. Family secrets and other revelations may become just too much for the two of them to handle, especially the younger one. Will things ever be the same again after this?

New Year’s Eve

Ondersteun deur Artscape

Vervaardiger: US Drama
Met honneursstudente van Universiteit Stellenbosch
Teks en regie: Rafiek Mammon
Teks ontwikkel deur Artscape se New Voices-program

Taal: Eng
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 20:30, 28 April 18:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100

Dit is nuwejaarsaand. Die digter-aktrise Evelynn Warner (29/30) is op ’n toringgebou iewers in Kaapstad, gereed om af te spring terwyl die wêreld die nuwejaar rumoerig inwag. Kan Diane Hendricks, ’n 30-jarige polisiesinspekteur wat ’n “normale” saai voorstedelike bestaan lei nadat sy op 21 getroud is, Evelynn van haar planne laat afsien? Met terugflitse na betekenisvolle oomblikke in Evelynn se lewe, kom ons weldra agter. Gaan dinge op ’n gelukkige einde uitloop? Is alles net ’n speletjie, soos ’n teatrale grap? Is die lewe inderdaad vreemder as fiksie?

New Year’s Eve

Supported by Artscape

Producer: SU Drama
With honours students of Stellenbosch University
Writer and director: Rafiek Mammon
Script developed by Artscape’s New Voices programme

Language: Eng
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 20:30, 28 April 18:00
Duration: 55 min
Price: R100

It is New Year’s Eve. 29/30-year-old actress/poet Evelynn Warner is on top of a high rise building somewhere in Cape Town, ready to jump while the world is partying the New Year in. Can Diane Hendricks, a 30-year-old police inspector who chose a “normal” but humdrum life of marriage at 21 and a house in the ’burbs talk her into changing her mind? Through flashbacks to pertinent times in Evelynn’s life we learn more. Will it be a happily ever after or a happily never after? Is it just an act, a theatrical set-up? Is life indeed stranger than fiction?

Om teen treine te skree

Aangebied deur die ATKV en Hoërskool Jan van Riebeeck

Met Elzaan Daniels, Darren Cloete, Andoné Strydom, Karla Luyt, Faylene van Rooyen, Lisa Best, Seth Louw, Lucas Wildenboer en Mickaylah Japhta
Teks en Regie: Kanya Viljoen

Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 27 April 19:30
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

Mercy en haar vriende hang gereeld by die treinspoor naby haar huis uit. Maar nadat ’n foto van Mercy onder die hele skool versprei word, word vriendskappe, verhoudings en vertroue onder mekaar verbreek. In die nadraai van ’n aand op die spoor word ’n groep vriende almal na vore geroep vir nabetragting oor wat gebeur het. Tussen vingerwys, leuens en beloftes lê die waarheid iewers teen die trein se geskree.

Om teen treine te skree

Presented by the ATKV and Jan van Riebeeck High School

With Elzaan Daniels, Darren Cloete, Andoné Strydom, Karla Luyt, Faylene van Rooyen, Lisa Best, Seth Louw, Lucas Wildenboer and Mickaylah Japhta
Writer and director: Kanya Viljoen

Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 27 April 19:30
Duration: 45 min
Price: R80

Mercy and her friends often hang out at the train tracks near her house. But after a photo of her is circulated in school, relationships and trust rapidly disintegrate. In the aftermath of an incident at the tracks one night, those involved are called to account. Amid finger pointing, lies and promises, the truth remains hidden.

Probleemkind

Vervaardiger: Northlink Kollege
Met Joshwin Dyson
Teks en regie: Jayson Goliath

Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 14:00, 30 April 16:00
Tydsduur: 30 min
Prys: R80

Justin se ma sê hy is ’n probleemkind. Sy pa sê weer dit is ’n sielkundige probleem. Maar Justin droom daarvan om aan ’n nuwe lewe geboorte te skenk. Hy voel alreeds die eerste geboortepyne. Niemand ken die ware Justin Mentoor nie, maar almal sal nog sien…

Probleemkind

Producer: Northlink College
With Joshwin Dyson
Writer and director: Jayson Goliath

Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 14:00, 30 April 16:00
Duration: 30 min
Price: R80

His mum labels him a problem-child. His dad says there must be a psychological reason. But Justin dreams of a new life – he can feel it coming. Nobody knows the real Justin Mentoor … yet.

Rita Rooidoos

Vervaardiger: Northlink Kollege
Met Patwill Titus
Teks: Denver Breda
Regie: Keanu A. Arends en Tiffany Fortuin

Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 16:30, 30 April 18:00
Tydsduur: 45 min
Prys: R80
Geen o/13 T, G

In ’n nagklub word Rita deur haar verlede gekonfronteer wanneer die man wat veroorsaak het dat sy vir vyf jaar toegesluit was, voor haar staan. Dieselfde man met wie sy ’n verhouding gehad het, maar wat nou met haar beste vriendin uitgaan. Die man wat dreig om almal wat hom teengaan, te vernietig. ’n Man wat altyd sy woord gestand doen.

Rita Rooidoos

Producer: Northlink College
With Patwill Titus
Writer: Denver Breda
Directors: Keanu A Arends and Tiffany Fortuin

Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 16:30, 30 April 18:00
Duration: 45 min
Price: R80
No u/13 L, V

Rita is confronted with her troubled past when the man who caused her to be jailed for five years, suddenly appears in a nightclub. The very man she had a relationship with, and who is now dating her best friend. The same man who threatens to destroy anyone who dares to stand up to him. A man who sticks to his words.

Rondomtalie

Ondersteun deur NATi en Artscape

Vervaardiger: US Drama
Met honneursstudente van Universiteit Stellenbosch
Teks en regie: Rafiek Mammon
Teks ontwikkel deur KKNK se Teksmark

Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 17:30, 28 April 20:30
Tydsduur: 55 min
Prys: R100

Daar word beweer dat die verhoudingsterapeut Amanda (Mandy) Malherbe die beste in die bedryf is. Met haar “alternatiewe” metodes kan sy enige verhouding “back on track” bring. Kan Mandy vir Olivia en Alan help om hul huwelik van twee jaar te red nadat Olivia vir Alan op die kombuistafel gevang het met ’n ander vrou? Hier sit die twee, in die derde van ses sessies om te “praat” oor hul gevoelens …

Rondomtalie

Supported by NATi and Artscape

Producer: SU Drama
With honours students of Stellenbosch University
Writer and director: Rafiek Mammon
Text developed by KKNK’s Teksmark

Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 17:30, 28 April 20:30
Duration: 55 min
Price: R100

It is claimed that relationship therapist Amanda (Mandy) Malherbe is the best in the industry. With her “alternative” methods she can bring any relationship “back on track”. Can Mandy help Olivia and Alan save their two-year marriage after Olivia caught Alan on the kitchen table with another woman? The two are in their third of six sessions to “talk” about their feelings …

The Fled

Met Jamelah Raban, Katelyn Julies, Dillen Botha, Bilqees du Plessis, Robyn van der Walt, Ronaldo Faro, Chloë Lackey, Aaqilah Suleiman, Aakifah Suleiman, Tylin Afrika, Nabilah Harris, Matthew Mentoor, Melody van Rooyen, Courtney Cornelius, Lee Roy Lewis, Ordi Kitoko, Vernique Bartness, Caitlyn White, Lee-Aphton Jansen, Micaela Coetzee, Britney-Lee de Kock, Endinako Mfaku, Endinako April en Tamzin Riegers
Teks en regie: Matthew Stuurman

Taal: Afr, Eng
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 27 April 10:00
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

The Fled is ’n samestelling van stories deur jong mense oor hul geliefde gemeenskap, Delft – ’n rou, aangrypende vertelling van hul daaglike stryd met afwesige pa’s, armoede en dwelmmisbruik. Maar meer nog: dit is ’n hoopvolle oproep vir die verbetering van hul omstandighede op die pad na ’n toekoms van voorspoed en oorwinning.

The Fled

With Jamelah Raban, Katelyn Julies, Dillen Botha, Bilqees du Plessis, Robyn van der Walt, Ronaldo Faro, Chloë Lackey, Aaqilah Suleiman, Aakifah Suleiman, Tylin Afrika, Nabilah Harris, Matthew Mentoor, Melody van Rooyen, Courtney Cornelius, Lee Roy Lewis, Ordi Kitoko, Vernique Bartness, Caitlyn White, Lee-Aphton Jansen, Micaela Coetzee, Britney-Lee de Kock, Endinako Mfaku, Endinako April and Tamzin Riegers
Writer and director: Matthew Stuurman

Language: Afr, Eng
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 27 April 10:00
Duration: 45 min
Price: R80

The Fled is a compilation of stories written by the youth about their beloved community, Delft – a gripping, raw narration of their daily struggles with fatherlessness, poverty and substance abuse. Moreover, it is a hopeful call for the improvement of their circumstances in their quest towards a triumphant future.