NATi Jong Sterre In vennootskap met NATi, die Jakes Gerwel Stigting en Artscape

NATi Rising Stars In partnership with NATi, the Jakes Gerwel Foundation and Artscape

’n Jaarlikse mentorskapprogram vir vyf ontluikende dramaturge wat begelei word om nuwe dramatekste te ontwikkel sodat dit as professionele teaterproduksies by die jaarlikse fees debuteer. Die mentorskapprogram sluit ’n skrywersverblyf van drie weke by die Jakes Gerwel Stigting se Paulet Huis in Somerset-Oos in.

Hoe dit werk: Belowende dramaturge doen aansoek vir deelname aan ’n uitgebreide program, aangebied deur professionele teaterlui, om nuwe tekste te ontwikkel en te verfyn en uiteindelik as professionele produksies op die Suidoosterfees-verhoog te debuteer.

Ontmoet ons nuwe NATi Jong Sterre

An annual playwright mentorship programme for five emerging writers whose new texts are supervised, developed and staged professionally at the annual festival. The mentorship programme includes a three-week writers’ residency at the Jakes Gerwel Foundation’s Paul House in the Eastern Cape town of Somerset East.

How it works: Emerging playwrights apply for participation in an extensive programme, presented by professional mentors, to develop and refine new theatre texts into professional stage productions that debut at the annual Suidoosterfees arts festival.

Meet our new NATi Rising Stars