NATi JONG STERRE
Ondersteun deur NATi, die Jakes Gerwel Stigting, DKES en Artscape

Dankie, maar nee dankie!

Met Charlene le Roux, Liandé Valentyn, Morné Steyn, Meggan Johnstone, Marunzo Thomas en Enrico Hartzenberg
Teks en regie: Stephren Saayman

Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 19:00, 1 Mei 10:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100

In ’n gebroke reënboognasie word ’n kompetisie deur die Land van Melk en Heuning-komitee geloods. Drie gesinne in ’n verlate dorpie ding mee om die perfekte coloureds vir die perfekte Suid-Afrika te wees. Pêrelstrate, silwer sjampanje en selfs goue Little Mermaid nipples is op die spel. Maar wat beteken ‘perfekte coloureds’ nou eintlik?

Dankie, maar nee dankie!

With Charlene le Roux, Liandé Valentyn, Morné Steyn, Meggan Johnstone, Marunzo Thomas and Enrico Hartzenberg
Writer and director: Stephren Saayman

Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 19:00, 1 May 10:00
Duration: 55 min
Price: R100

In the failed rainbow nation a competition is launched by the Land of Milk and Honey committee. Three families in a forsaken little town compete to prove what it means to be perfect coloureds in a perfect South Africa. Pearly streets, silver champagne and even golden Little Mermaid nipples are up for grabs. But what does being ‘perfect coloureds’ actually mean?

Maanskyn en dorings

Met Jill Levenberg, Lynette du Plessis en Iman Isaacs
Teks en Regie: Heloïne Armstrong
Choreograaf: Byron Klassen

Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 16:00, 1 Mei 13:00
Tydsduur: 50 min
Prys: R100

Hierdie poëtiese dansdrama oor die roller coaster realiteite van geestesongesteldheid, weerspieël die stille stryd van ’n dogter wat gedwing word om die brokstukke van haar ma se hartseer op te tel. Dit wys die vele gesigte van skisofrenie en bipolariteit en hoe dit identiteit kan help vorm. Is daar sin agter al die waansin? Maanskyn en dorings is ’n bittersoet verkenning van liefde en verlies, liries vertel in die Suid-Kaapse tongval van Afrikaans. Geïnspireer deur ware gebeure.

Maanskyn en dorings

With Jill Levenberg, Lynette du Plessis and Iman Isaacs
Writer and director: Heloïne Armstrong
Choreographer: Byron Klassen

Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 16:00, 1 May 13:00
Duration: 50 min
Price: R100

This poetic dance drama about the roller coaster realities of mental illness, echoes the silent struggles of a daughter forced to pick up the pieces of her mother’s heartbreak. It shows the many faces of schizophrenia and bipolar in shaping a woman’s identity – driving her to the question: Is there a method to the madness? Maanskyn en dorings is a bitter-sweet portrayal of love and loss, lyrically told in Southern Cape Afrikaans, with contemporary dance. Inspired by true events.

Met liefde, Vincent

Met Karli Heine en Ben Albertyn
Teks en Regie: Melissa Myburgh

Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 29 April 17:30, 1 Mei 16:00
Tydsduur: 50 min
Prys: R100

Remmie is ’n kunstenaar. Hy het twee jaar spandeer aan ’n skildery van ’n vrou op wie hy halsoorkop verlief is. Maar toe elke kunsgalery in die Wes-Kaap sy werk van die hand wys, besluit hy die enigste logiese reaksie op hierdie teleurstelling is selfmoord. Wat aanvanklik na ’n eenvoudige besluit lyk, word vinnig gekompliseerd as Vincent van Gogh aan Remmie verskyn – vir die soveelste keer. Met liefde, Vincent is ’n absurde tragikomedie oor die ‘lydende kunstenaar’ troop – want partykeer moet jy gemartel word vir ’n stukkie kuns.

Met liefde, Vincent

With Karli Heine and Ben Albertyn
Writer and director: Melissa Myburgh

Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 29 April 17:30, 1 May 16:00
Duration: 50 min
Price: R100

Remmie is an artist who has spent two years creating a portrait of a woman he is madly in love with. When art galleries in the Western Cape decline to purchase the work, he decides that suicide is the only way to deal with the disappointment. At first, his decision to end his life seems straight-forward, but things quickly turn complicated when Vincent van Gogh appears to him. Met liefde, Vincent is an absurd exploration of the trope of the ‘suffering artist’. After all, sometimes you have to suffer to face your own truths.

Oom Bey, my pa

Ondersteun deur die ATKV
Met
Ira Blanckenberg en Robert Hindley
Teks: Henque Heymans
Regie: Tara Notcutt

Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 13:00, 1 Mei 19:00
Tydsduur: 90 min
Prys: R100

Die verhaal van Beyers Naudé word aangebied vanuit die perspektief van Liesel, sy jongste kind en enigste dogter. Dit fokus op die tyd en die oorsake van sy verskuiwing in ideologie – en stel die vraag of dit werklik ’n ‘skuif’ was. Liesel besin oor haar verhouding met haar pa teen die agtergrond van sy stryd tussen gehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan mense. In haar vormingsjare het sy aanskou hoe Oom Bey transformeer van iemand wat die jongste lid van die Broederbond was, tot ’n ‘verraaier’ van die Afrikaner, en hoe hy uiteindelik een van Suid-Afrika se grootste helde geword het.

Oom Bey, my pa

Supported by the ATKV
With
Ira Blanckenberg and Robert Hindley
Writer: Henque Heymans
Director: Tara Notcutt

Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 13:00, 1 May 19:00
Duration: 90 min
Price: R100

The story of Beyers Naudé is presented from the perspective of his daughter Liesel. It focuses on the period marked by a huge ideologic shift in his worldview, raising the question whether it really was a shift at all? Liesel reflects on her relationship with her father against the background of his dilemma: should he be obedient to God, or to the people? During her teen years she witnessed Oom Bey’s transformation from being the youngest member of the Broederbond, to being regarded as a “traitor” to Afrikaners, before becoming one of South Africa’s greatest heroes.

The Dawn

Met Jane Mpholo, Boitumelo Mohutsioa, John Paka, Nomathemba Magobodi en Tsepo Bondo
Teks: Jane Mpholo
Regie: Moses Lechuti
Vervaardiger: Vukallective

Taal: Eng, Sotho
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 29 April 20:30, 30 April 10:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100

The Dawn is ’n interdissiplinêre teaterproduksie wat deur die oë van ’n jong meisie fokus op geslagsgebaseerde geweld. Soos wat sy ’n jong vrou word, spook sy met herinneringe van haar verlede en sukkel sy met die hede. Sy is vasgevang in ’n siklus van patriargale mishandeling. Gewortel in ’n geesteswêreld en aangedryf deur die verhouding met haar voorouers, onderneem sy ’n reis na genesing. Die verhaal ontplooi in poësie, musiek en fisieke teater.

The Dawn

With Jane Mpholo, Boitumelo Mohutsioa, John Paka, Nomathemba Magobodi and Tsepo Bondo
Writer: Jane Mpholo
Director: Moses Lechuti
Producer: Vukallective

Language: Eng, Sesotho
Venue: NATi Arena
Date and time: 29 April 20:30, 30 April 10:00
Duration: 55 min
Price: R100

The Dawn is an interdisciplinary production that explores gender-based violence through the eyes of a young girl. As she grows into a young woman struggling with the present, she is haunted by memories of her past. She is stuck in a patriarchal cycle of abuse. Set in a spiritual world and driven by her relationship with her ancestors, she embarks on a journey towards healing. The story unfolds through spoken word, music and physical theatre.