NATi JONG STERRE

Ondersteun deur NATi, die Jakes Gerwel Stigting en Artscape

Antwoorde

Met Nico Loubser, Zack Mtombeni en Charlene le Roux
Teks: Zack Mtombeni
Regie: Gaerin Hauptfleisch
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 13:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100
Geen o/16 T

’n Bejaarde plaasboer herstel van ’n heupbesering. Hy mis sy vrou en dogter wat jare gelede al vort is, en wens hulle kan versoen word. Wanneer ’n jong landboustudent hom besoek en hulle aan die gesels raak, kom skokkende waarhede aan die lig wat hul lewens vir altyd ineengestrengel laat.

Antwoorde

With Nico Loubser, Zack Mtombeni and Charlene le Roux
Text: Zack Mtombeni
Director: Gaerin Hauptfleisch
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 13:00
Duration: 55 min
Price: R100
No u/16 L

An elderly farmer recovers from a hip injury. Alone, he yearns to be reconciled with his wife and daughter who had left him years ago. When a young agriculture student visits him, their conversation unearths shocking truths that entangles their lives forever.

Die fix

Met Carlo Daniels en Ané Koegelenberg
Teks: Moniq Gouws
Regie: Amelda Brand
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 19:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100

Michael doen cocaine. Jodie doen mushrooms. Hulle doen mekaar. Hallusinasies is heeltyd teenwoordig. Baie dinge moet gefix word, húlle ook. In die oerwoud van hul sitkamer saboteer Michael en Jodie mekaar met die belofte: “Ek gaan jou fix!”

Die fix

With Carlo Daniels and Ané Koegelenberg
Text: Moniq Gouws
Director: Amelda Brand
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 19:00
Duration: 55 min
Price: R100

Michael does cocaine. Jodie does mushrooms. They do each other. Hallucinations have become a daily routine. Many things need fixing – Michael and Jodie too. In the jungle of their living room they sabotage each other with the promise: “I will fix you!”

Fietsry vir dommies

Met Eldon van der Merwe
Teks: Tiffany Saterdaght
Regie: Dean Balie
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 16:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100
Geen o/13 T

Al het Carl ’n graad in konstruksiebestuur, woon hy steeds in die “blink hokke” van Rose Valley. Hy dink na oor wat dit beteken om ’n bruin man in Suid-Afrika te wees. Boonop ly hy aan depressie. Verder eis Black Tax sy tol met die opoffering wat hy vir sy familie en gemeenskap moet maak. Die uitdagings wat Carl in die gesig staar, word treffend uitgebeeld met rymklets en poësie.

Fietsry vir dommies

With Eldon van der Merwe
Text: Tiffany Saterdaght
Director: Dean Balie
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 16:00
Duration: 55 min
Price: R100
No u/13 L

Carl has a degree in construction management, but he is still confined to the shiny shacks of Rose Valley. He contemplates the meaning of being a Coloured man. His depression is aggravated by Black Tax and the sacrifices he has to make to support his family and community. In this production, rap and poetry are stirringly utilised to depict the challenges Carl is facing.

Geslag

Met Karli Heine en Robert Hindley
Teks: Roland du Preez
Regie: Alby Michaels
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 29 April 19:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100
Geen o/16 T

Drie paartjies van verskillende generasies probeer sin maak van die gender-revolusie wat om hulle woed. Terwyl Meneer en Mevrou beangs aan tradisionele rolle klou, word die jonges deur voorskrifte versmoor. Hoe wil jy nou eintlik GESLAG word? Kom deel in die humor en pyn wat liefde in al sy vorme kenmerk. Op die waarheid gegrond.

Geslag

With Karli Heine and Robert Hindley
Text: Roland du Preez
Director: Alby Michaels
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 29 April 19:00
Duration: 55 min
Price: R100
No u/16 L

Three couples from different generations try to make sense of the gender revolution raging around them. While Mister and Missus anxiously cling to traditional roles, members of the younger generation feel suffocated by the old rules. How do you want to be GENDERISED? Come share in the painful humour that characterises love in its many guises. Based on the truth.

Mooiplaas

Met Geon Nel, René Cloete, Curtley Pitt en Liandé Valentyn
Teks: Curtley Pitt
Regie: Wessel Pretorius
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 29 April 16:00
Tydsduur: 55 min
Prys: R100
Geen o/16 T

Gerhardus Foster is baas op die plaas wat deur sy voorsate van die Khoisan gesteel is. Hy behandel sy werkers soos gemors – ook vir Marvin Kleinhans, ’n afstammeling van die oorspronklike besitters. Dis ’n kwessie van tyd voordat die spanning oor eienaarskap breekpunt bereik. Wie gaan uiteindelik oor die bloedgrond van Mooiplaas heers?

Mooiplaas

With Geon Nel, René Cloete, Curtley Pitt and Liandé Valentyn
Text: Curtley Pitt
Director: Wessel Pretorius
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 29 April 16:00
Duration: 55 min
Price: R100
No u/16 L

Gerhardus Foster is boss on the farm his forefathers had stolen from the Khoisan. He treats his farm workers like dirt, including Marvin Kleinhans, a descendant of the original land owners. It is a matter of time before the tension about ownership reaches boiling point. Who will eventually rule over the bloodied soil that is Mooiplaas?