New Voices In samewerking met Artscape en die Jakes Gerwel Stigting

New Voices In partnership with Artscape and the Jakes Gerwel Foundation

’n Reeks teksvoorlesings van nuwe verhoogstukke deur ontluikende dramaturge, waarby die fees se NATi Jong Sterre ingesluit is, aan professionele lui in die teaterbedryf. Advies word verskaf en netwerkgeleenthede word ontgin.

Hoe dit werk: Belowende dramaturge word genooi om nuwe teatertekste aan kundiges in die bedryf voor te lê met voorlesings deur akteurs, en om die konsepte aan gehore te toets.

A series of staged readings of new plays by emerging playwrights, including the festival’s NATi Rising Stars, to professional experts in the industry. Advice is provided and networking opportunities are explored.

How it works: Emerging playwrights are invited to present new theatre texts, with actors reading the texts, to industry professionals and to test it to audiences.