Opvoedkundige Teater vir Junior Leerders In vennootskap met die Jakes Gerwel Stigting

Educational Theatre for Junior Learners In partnership with the Jakes Gerwel Foundation

’n Opvoedkundige teaterproduksie, spesiaal geskep vir graad 1 tot 4-leerders, opgevoer by skole in die Oos- en Wes-Kaap. Aangebied saam met ’n leesontwikkelingsprogram wat deur die Jakes Gerwel Stigting saamgestel is met die ondersteuning van die DG Murray Trust.

Hoe dit werk: Die fees skep en ontwikkel ’n opvoedkundige jeugteaterroduksie vir skoliere van graad 1 tot 4 en neem dit op toer na verskeie skole in die Oos-Kaapse omgewing van Somerset-Oos, asook landelike en stedelike skole in die Wes-Kaap.

An educational theatre show created for grade 1 to 4 learners, staged at schools in the Eastern and Western Cape. Presented together with a reading programme designed by the Jakes Gerwel Foundation and supported by the DG Murray Trust.

How it works: The festival creates an educational theatre show for learners in grades 1 to 4, travelling with performances to several schools in the Eastern Cape area of Somerset East, as well as urban and rural schools in the Western Cape.