Program outline

70
Program outline

Dankie, maar nee dankie!

Skrywer: Stephren Saayman
Regie: Stephren Saayman

Verhoogbestuurder: Robyn September

Kreatiewe stelontwerp: Amé Reinke

Met Enrico Hartzenberg, Liandé Valentyn, Cantona James, René Cloete en Charlene le Roux

Taal: Afrikaans

Datum: 30 April 19:00

              1 Mei 10:00

Tydsduur: 60min

Venue: NATi Arena

Prys: R100

Ondersteun deur NATi, Jakes Gerwel Stigting, DCAS en Artscape

In ’n gebroke reënboognasie word ’n kompetisie deur die Land van Melk en Heuning-komitee geloods. Drie gesinne in ’n verlate dorpie ding mee om die perfekte coloureds vir dié perfekte Suid-Afrika te wees. Pêrelstrate, silwer sjampanje en selfs goue Little Mermaid nipples is op die spel. Maar wat beteken ‘perfekte coloureds’ nou eintlik?

Dankie, maar nee dankie!

Writer: Stephren Saayman
Director: Stephren Saayman

Stage manager: Robyn September

Creative set design: Amé Reinke

With Enrico Hartzenberg, Liandé Valentyn, Cantona James, René Cloete and Charlene le Roux

Language: Afrikaans

Date: 30 April 19:00

1 May 10:00

Duration: 60min

Venue: NATi Arena

Price: R100

Supported by NATi, Jakes Gerwel Foundation, DCAS and Artscape

In the failed rainbow nation a competition is launched by the Land of Milk and Honey committee. Three families in a forsaken little town compete to prove what it means to be perfect coloureds in a perfect South Africa. Pearly streets, silver champagne and even golden Little Mermaid nipples are up for grabs. But what does being ‘perfect coloureds’ actually mean?

Maanskyn en dorings

Skrywer: Heloïne Armstrong
Regie: Heloïne Armstrong

Met Enrico Hartzenberg, Liandé Valentyn, Cantona James, René Cloete en Charlene le Roux

Taal: Afrikaans

Datum: 30 April 16:00

              1 Mei 13:00

Tydsduur: 50min

Venue: NATi Arena

Prys: R100

Ondersteun deur NATi, Jakes Gerwel Stigting, DCAS en Artscape

Hierdie poëtiese dansdrama oor die roller coaster realiteite van geestesongesteldheid, weerspieël die stille stryd van ’n dogter wat gedwing word om die brokstukke van haar ma se hartseer op te tel. Dit wys die vele gesigte van skisofrenie en bipolariteit en hoe dit identiteit kan help vorm. Is daar is sin agter al die waansin? Maanskyn en dorings is ’n bittersoet verkenning van liefde en verlies, liries vertel in die Suid-Kaapse tongval van Afrikaans. Geïnspireer deur ware gebeure.

Maanskyn en dorings

Writer: Heloïne Armstrong
Director: Heloïne Armstrong

With Enrico Hartzenberg, Liandé Valentyn, Cantona James, René Cloete and Charlene le Roux

Language: Afrikaans

Date: 30 April 16:00

1 May 13:00

Duration: 50min

Venue: NATi Arena

Price: R100

Supported by NATi, Jakes Gerwel Foundation, DCAS and Artscape

This poetic dance drama about the roller coaster realities of mental illness, echoes the silent struggles of a daughter forced to pick up the pieces of her mother’s heartbreak. It shows the many faces of schizophrenia and bipolar in shaping a woman’s identity – driving her to question: is there a method to the madness? Maanskyn en dorings is a bitter-sweet portrayal of love and loss, lyrically told in Southern Cape Afrikaans, with contemporary dance. Inspired by true events.

Met liefde, Vincent

Skrywer: Melissa Myburgh
Regie: Melissa Myburgh

Met Tinarie van Wyk Loots en Ben Albertyn

Taal: Afrikaans

Datum: 29 April 17:30

              1 Mei 16:00

Tydsduur: 50min

Venue: NATi Arena

Prys: R100

Ondersteun deur NATi, Jakes Gerwel Stigting, DCAS en Artscape

Remmie is ’n kunstenaar. Hy het twee jaar spandeer aan ’n skildery van ’n vrou, op wie hy halsoorkop verlief is. Maar toe elke kunsgalery in die Wes-Kaap sy werk van die hand wys, besluit hy die enigste logiese reaksie op hierdie teleurstelling is selfmoord. Wat aanvanklik na ’n eenvoudige besluit lyk, word vinnig gekompliseerd as Vincent van Gogh aan Remmie verskyn – vir die soveelste keer. Met liefde, Vincent is ’n absurde tragie-komedie oor die ‘lydende kunstenaar’ troop – want partykeer moet jy gemartel word vir ’n stukkie kuns.

Met liefde, Vincent

Writer: Melissa Myburgh
Director: Melissa Myburgh

With Tinarie van Wyk Loots and Ben Albertyn

Language: Afrikaans

Date: 29 April 17:30

1 May 16:00

Duration: 50min

Venue: NATi Arena

Price: R100

Supported by NATi, Jakes Gerwel Foundation, DCAS and Artscape

Remmie is an artist who has spent two years creating a portrait of a woman he is madly in love with. When art galleries in the Western Cape decline to purchase the artwork, he decides that suicide is the only way to deal with the disappointment. At first, his decision to end his life seems straight-forward, but things quickly turn complicated when Vincent van Gogh appears to him. Met liefde, Vincent is an absurd exploration of the trope of the ‘suffering artist’. After all, sometimes you have to suffer to face your own truths.

Oom Bey, my pa

Skrywer: Henque Heymans
Regie: Tara Notcutt

Met Ira Blanckenberg en Robert Hindley

Taal: Afrikaans

Datum: 30 April 13:00

              1 Mei 19:00

Tydsduur: 90min

Venue: NATi Arena

Prys: R100

Ondersteun deur NATi, Jakes Gerwel Stigting, DCAS en Artscape

Die verhaal van Beyers Naudé word aangebied vanuit die perspektief van Liesel, sy jongste kind en enigste dogter. Dit fokus op die tyd en die oorsake van sy verskuiwing in ideologie – en stel die vraag of dit werklik ’n ‘skuif’ was. Liesel besin oor haar verhouding met haar pa teen die agtergrond van sy stryd tussen gehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan mense. In haar vormingsjare het sy aanskou hoe Oom Bey transformeer van iemand wat die jongste lid van die Broederbond was, tot ’n ‘verraaier’ van die Afrikaner, en hoe hy uiteindelik een van Suid-Afrika se grootste helde geword het.

Oom Bey, my pa

Writer: Henque Heymans
Director: Tara Notcutt

With Ira Blanckenberg and Robert Hindley

Language: Afrikaans

Date: 30 April 13:00

1 May 19:00

Duration: 90min

Venue: NATi Arena

Price: R100

Supported by NATi, Jakes Gerwel Foundation, DCAS and Artscape

The story of Beyers Naudé is presented from the perspective of his daughter Liesel. It focuses on the period marked by a huge ideologic shift in his worldview, raising the question whether it really was a shift at all? Liesel reflects on her relationship with her father against the background of his dilemma: should he be obedient to God, or to the people? During her teen years she witnessed Oom Bey’s transformation from being the youngest member of the Broederbond, to being regarded as a “traitor” to Afrikaners, before becoming one of South Africa’s greatest heroes.

The Dawn

Skrywer: Jane Mpholo
Regie: Moses Lechuti

Met Boitumelo Mohutsioa, John Paka, Bondo Tshepo, Nomathemba Magobodi en Jane Mpholo

Taal: Engels & Sesotho

Datum: 29 April 20:30

            30 April 10:00

Tydsduur: 55min

Venue: NATi Arena

Prys: R100

Ondersteun deur NATi, Jakes Gerwel Stigting, DCAS en Artscape

The Dawn is ’n interdissiplinêre teaterproduksie wat deur die oë van ’n jong meisie fokus op geslagsgebaseerde geweld. Soos wat sy ’n jong vrou word, spook sy met herinneringe van haar verlede en sukkel sy met die hede. Sy is vasgevang in ’n siklus van patriargale mishandeling. Gewortel in ’n geesteswêreld en aangedryf deur die verhouding met haar voorouers, onderneem sy ’n reis na genesing. Die verhaal ontplooi in poësie, musiek en fisieke teater.

The Dawn

Writer: Jane Mpholo
Director: Moses Lechuti

With Boitumelo Mohutsioa, John Paka, Bondo Tshepo, Nomathemba Magobodi and Jane Mpholo

Language: English & Sesotho

Date: 29 April 20:30

30 April 10:00

Duration: 55min

Venue: NATi Arena

Price: R100

Supported by NATi, Jakes Gerwel Foundation, DCAS and Artscape

The Dawn is an interdisciplinary production that explores gender-based violence through the eyes of a young girl. As she grows into a young woman struggling with the present, she is haunted by memories of her past. She is stuck in a patriarchal cycle of abuse. Set in a spiritual world and driven by her relationship with her ancestors, she is set on a journey towards healing. The story unfolds through spoken word, music and physical theatre.