Programme layout basic

70
Programme layout basic

Dankie, maar nee dankie!

Skrywer: Stephren Saayman
Regie: Stephren Saayman

Verhoogbestuurder: Robyn September

Kreatiewe stelontwerp: Amé Reinke

Met Enrico Hartzenberg, Liandé Valentyn, Cantona James, René Cloete en Charlene le Roux

Taal: Afrikaans

Datum: 30 April 19:00

              1 Mei 10:00

Tydsduur: 60min

Venue: NATi Arena

Prys: R100

Ondersteun deur NATi, Jakes Gerwel Stigting, DCAS en Artscape

In ’n gebroke reënboognasie word ’n kompetisie deur die Land van Melk en Heuning-komitee geloods. Drie gesinne in ’n verlate dorpie ding mee om die perfekte coloureds vir dié perfekte Suid-Afrika te wees. Pêrelstrate, silwer sjampanje en selfs goue Little Mermaid nipples is op die spel. Maar wat beteken ‘perfekte coloureds’ nou eintlik?

Dankie, maar nee dankie!

Writer: Stephren Saayman
Director: Stephren Saayman

Stage manager: Robyn September

Creative set design: Amé Reinke

With Enrico Hartzenberg, Liandé Valentyn, Cantona James, René Cloete and Charlene le Roux

Language: Afrikaans

Date: 30 April 19:00

1 May 10:00

Duration: 60min

Venue: NATi Arena

Price: R100

Supported by NATi, Jakes Gerwel Foundation, DCAS and Artscape

In the failed rainbow nation a competition is launched by the Land of Milk and Honey committee. Three families in a forsaken little town compete to prove what it means to be perfect coloureds in a perfect South Africa. Pearly streets, silver champagne and even golden Little Mermaid nipples are up for grabs. But what does being ‘perfect coloureds’ actually mean?