Talentsoektog

Talentsoektog

Suidoosterfees Talentsoektog

Die Suidoosterfees kom besoek jou gebied om die talent daar op te spoor. As jy talent het kom neem deel by een van die uitdunne en WEN R10 000 en ander ongelooflike pryse!

Agt Suidooster-sterre sal die onderskeie uitdunne help beoordeel.

MET TROTS GEBORG DEUR
City Vision, Tygerburger, People’s Post, Dance For All en Suidooster

Vir meer inligting, kontak
Faren Esau
Sel: 076 632 3304
Tel: 021 406 2426
Epos: Faren.Esau@media24.com

Suidoosterfees Talent Search

The Suidoosterfees will be visiting your area to search for talent in the community. If you have what it takes come participate in one of the qualifying rounds and WIN R10 000 and other incredible prizes!

Eight Suidooster stars will help adjudicate at the various rounds.

PROUDLY SPONSORED BY
City Vision, Tygerburger, People’s Post, Dance For All and Suidooster

For more information, contact
Faren Esau
Cell: 076 632 3304
Tel: 021 406 2426
Email: Faren.Esau@media24.com

Talentsoektog
Talentsoektog
Talentsoektog
Talentsoektog
Talentsoektog
Oudisies vind op die volgende datums plaas:
Saterdag 5 Augustus: Luhlaza Hoërskool, Khayelitsha
Saterdag 12 Augustus: Fairmount Hoërskool, Grassy Park
Saterdag 19 Augustus: Blackheath Hoërskool, Kuilsrivier
Vrydag 25 Augustus: Hindle Hoërskool, Delft
Saterdag 2 September: Repetisielokaal 207, Artscape, Kaapstad
Saterdag 9 September: Northlink Kollege, Tygerberg-kampus, Panorama
Saterdag 16 September: Cedar Hoërskool, Mitchells Plain
Saterdag 23 September: Dance for All, Athlone
Auditions will be held on the following dates:
Saturday 5 August: Luhlaza High School, Khayelitsha
Saturday 12 August: Fairmount High School, Grassy Park
Saturday 19 August: Blackheath High School, Kuils river
Friday 25 August: Hindle High School, Delft
Saturday 2 September: Rehearsal room 207, Artscape, Cape Town
Saturday 9 September: Northlink College, Tygerberg campus, Panorama
Saturday 16 September: Cedar High School, Mitchells Plain
Saturday 23 September: Dance for All, Athlone