NATi TEATERFEES

360 grade

Met Quinton Stuurman
Teks en regie: Wendy Anthonie
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 28 April 14:00 | 29 April 17:30
Tydsduur: 50 min
Prys: R125

In sel nommer 2 is ’n gevangene wat verkies om naamloos te bly, want hy wil nie op die 28’s se nommer trap nie. Maar sy ma hét hom ’n naam gegee: Asher. Sy het gehoop dat dramaskool hom uit die siklus van ongeletterdheid en armoede sou laat ontsnap. Maar soms het die kosmos ander planne, en neem mens deur ’n wentelbaan van 360 grade op ’n reis van vreugde, vrees, verwerping, halstarrigheid en tronkstraf.

360 grade

With Quinton Stuurman
Writer and director: Wendy Anthonie
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 28 April 14:00 | 29 April 17:30
Duration: 50 min
Price: R125

In fear of stepping out of line with the “numbers” gang, the inmate in cell number two keeps his real name a secret. But his mother had given him a name at birth: Asher. She hoped that drama school would free him from a cycle of illiteracy and poverty. But sometimes the universe has other plans, taking one in full orbit on a journey of joy, fear, rejection, rebellion and a term in jail.

Afval

Oorspronklik ontwikkel deur die Première Teaterfees 2022

Vervaardigers: Jean du Plessis en Gita Fourie

Met Mia van der Merwe, Graeme Watson, Minke Marais, Jean du Plessis, Trompie Booysen, Damian de Villiers, Nichola Viviers en Gita Fourie
Teks: Gita Fourie
Regisseur: Jean du Plessis
Verhoogbestuur: Heather Lawson
Stelontwerp: Jean du Plessis
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 28 April 18:00 | 29 April 10:00
Tydsduur: 70 min
Prys: R125
Geen o/16 T, N

Die Van der Merwes lyk soos ’n doodnormale middeljarige paartjie; daar is net een kinkel in die kabel … Johan van der Merwe is ’n reeksmoordenaar. Elsa en Johan word onkant gevang wanneer hul dogter haar nuwe kêrel, Hugo, onverwags een Sondagmiddag by die huis aanbring en een van Johan se slagoffers ontsnap. Hugo besef vinnig als is nie pluis by sy aanstaande skoonouers nie.

Afval

Originally developed by the Première Theatre Festival 2022

Producers: Jean du Plessis and Gita Fourie

With Mia van der Merwe, Graeme Watson, Minke Marais, Jean du Plessis, Trompie Booysen, Damian de Villiers, Nichola Viviers and Gita Fourie
Writer: Gita Fourie
Director: Jean du Plessis
Stage manager: Heather Lawson
Set design: Jean du Plessis
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 28 April 18:00 | 29 April 10:00
Duration: 70 min
Price: R125
No u/16 L, N

The Van der Merwes seem to be a perfectly normal middle-aged couple – but there is a twist. Serial killing is on the activity list. Just as a victim escapes, Elsa and Johan are caught unawares when their daughter shows up with her new boyfriend. It quickly dawns on Hugo, the boyfriend, that there is something not quite right with his future parents-in-law.

Agteraf

Ondersteun deur Het Jan Marais Nationale Fonds

Vervaardiger: Stercus Produksies

Met Jurgen McEwan, Waldemar Schultz en Francois Toerien
Teks: Ferdinand Bekker
Regie: Gaerin Hauptfleisch
Taal: Afr
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 30 April 14:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Hierdie komedie speel agter die verhoog van ’n kindertoneelstuk af waar drie akteurs spook met die produksie self én hul eie eksistensiële krisisse. Soos die toneelstuk aangaan, kry die gehoor ’n blik agter die skerms terwyl die akteurs spartel met woorde, rekwisiete en oorywerige gehoorlede. Ook met hul eie tekortkominge, nie net in die toneelstuk nie, maar in die lewe.

Agteraf

Supported by Het Jan Marais Nationale Fonds

Producer: Stercus Productions

With Jurgen McEwan, Waldemar Schultz and Francois Toerien
Writer: Ferdinand Bekker
Director: Gaerin Hauptfleisch
Language: Afr
Venue: Tent-aktief
Date and time: 30 April 14:30
Duration: 60 min
Price: R125

This comedy is set behind the scenes of a children’s play, where three actors have to deal with personal challenges. As the actors fumble with words and props, audience members gradually become aware of what is really going on backstage. Not only do the thespians have to face overenthusiastic audience members; they also have to cope with their own shortcomings – both on stage and in their lives.

Bul

’n Koproduksie van KKNK en Suidoosterfees, ondersteun deur NATi

Vervaardigers: Wian Taljaard en Wynand Kotze

Met René Cloete, Wian Taljaard, Wynand Kotze en Peggy Tunyiswa
Teks: Mike Bartlett
Regie: Nicole Holm
Verhoogbestuur: Cole Wessels
Produksiebestuur: Wian Taljaard en Wynand Kotze
Stelontwerp: Nicole Holm
Beligtingsontwerp: Nico Scheepers
Kostuums: Cole Wessels
Taal: Afr, Eng
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 28 April 15:00 | 30 April 11:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R125
Geen o/16

Een baas. Drie werkers. Een word vandag afgedank. Bitter baie boelie en baklei lei tot ’n wrede geveg. Hierdie donker komedie ondersoek die fyn lyn tussen kantoorpolitiek, die paranoia van werkloosheid en die mens se dierlike instink vir oorlewing. Katterig en ongevraagd, maar ook snaaks – al lag ons miskien vir die verkeerde redes.

Bul

A coproduction of KKNK and Suidoosterfees, supported by NATi

Producers: Wian Taljaard and Wynand Kotze

With René Cloete, Wian Taljaard, Wynand Kotze and Peggy Tunyiswa
Writer: Mike Bartlett
Director: Nicole Holm
Stage manager: Cole Wessels
Production managers: Wian Taljaard and Wynand Kotze
Set design: Nicole Holm
Lighting design: Nico Scheepers
Costumes: Cole Wessels
Language: Afr, Eng
Venue: Tent-aktief
Date and time: 28 April 15:00 | 30 April 11:00
Duration: 60 min
Price: R125
No u/16

One boss. Three employees. One of them gets fired today. Ferocious bullying and strife lead to the battle of a lifetime. This dark comedy explores the fine line between office politics, paranoia about becoming jobless and survival instinct. Spiteful and uncalled for, but also funny – even if you chuckle for all the wrong reasons.

Dude! Wa’s my phone?

Ondersteun deur NATi en KKNK

Produksiehuis: Vulure Productions
Met Jeremeo le Cordeur
Teks: Jeremeo le Cordeur
Regie: Dean van der Ventel
Choreografie: Darion Adams
Stelontwerp: Gaerin Hauptfleisch
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 26 April 19:00 | 1 Mei 20:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Wanneer Dean September agterkom sy foon het weggeraak, loop dié jong entrepreneur dadelik op sy voetspore terug. Sy foon was sy lewensaar en daarsonder is alles deurmekaar en betekenisloos. Die tog om sy foon te vind en die oortreders aan die kaak te stel, lei Dean deur talle kinkels en draaie.

Dude! Wa’s my phone?

Supported by NATi and KKNK

Production house: Vulure Productions
With Jeremeo le Cordeur
Writer: Jeremeo le Cordeur
Director: Dean van der Ventel
Choreography: Darion Adams
Set design: Gaerin Hauptfleisch
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 26 April 19:00 | 1 May 20:30
Duration: 60 min
Price: R125

When Dean September discovers his phone is missing, the young entrepreneur traces his steps back. His phone was his lifeline and nothing in the world makes sense without it. Tracking it down and finding the perpetrators, Dean embarks on a journey full of twists and turns.

Geen teks

Ondersteun deur Het Jan Marais Nationale Fonds

Met Geon Nel en Deon Lotz
Teks: Ferdinand Bekker
Regie: Gaerin Hauptfleisch
Taal: Afr
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 1 Mei 16:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Tiaan en Egbert word op die eerste repetisiedag van ’n nuwe stuk deur hul teksskrywer in die steek gelaat. Dinge raak rof soos die akteurs planne beraam om uit hul verknorsing te kom. Hulle probeer self skryf, maar met gemengde welslae en histeriese gevolge. Idees oor improvisasie help ook min. Hoe later, hoe desperater. In hul frenetiese geskarrel om skeppend te wees, word die gehoor getrakteer op die storie agter hul stories. Geen teks bekyk daai oomblikke wanneer daar niks is om te sê nie …

Geen teks

Supported by Het Jan Marais Nationale Fonds

With Geon Nel and Deon Lotz
Writer: Ferdinand Bekker
Director: Gaerin Hauptfleisch
Language: Afr
Venue: Tent-aktief
Date and time: 1 May 16:30
Duration: 60 min
Price: R125

On the first day of rehearsing for their new stage production, Tiaan and Egbert are left in the lurch by their scriptwriter. As the actors make plans to resolve the situation, things get tough. They try to create a text themselves, but the results are miserable and hilarious. Ideas for improvisation are equally dismal. They are in dire straits. With the actors scattering around frenetically, the audience is entertained on the story behind their stories. This comedy sketch explores the things we want to say and those we prefer to rather not say.

Hoerkind

Ondersteun deur NATi

Met Geon Nel
Teks: Francois Toerien, na die boek van Herman Lategan
Regie: Margit Meyer-Rödenbeck
Assistent-regisseur en tegnies: Jeanne Steenkamp
Stelontwerp: Gerrit Snyman
Klankbaan: Coenraad Rall
Beligtingsontwerp: John Swart
Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 29 April 20:30 | 1 Mei 11:30
Tydsduur: 75 min
Prys: R125
Geen o/18 T

Hy word ’n hoerkind genoem. Op ses gaan hy kinderhuis toe. Sy stiefpa skiet op hom. Op 13 beland hy in die kloue van ’n pedofiel. Alkohol- en dwelmafhanklikheid ry hom. Een aand word hy gyselaar gehou en met ’n mes gesteek. Hy verloor byna sy been in ’n motorongeluk. Sy foute is volop, maar hy leer soos hy voortbeur. ’n Ware verhaal oor verlies én oorwinning.

Hoerkind

Supported by NATi

With Geon Nel
Writer: Francois Toerien, to the book by Herman Lategan
Director: Margit Meyer-Rödenbeck
Assistant director and technical: Jeanne Steenkamp
Set design: Gerrit Snyman
Soundtrack: Coenraad Rall
Lighting design: John Swart
Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 29 April 20:30 | 1 May 11:30
Duration: 75 min
Price: R125
No u/18 L

Society calls him the child of a whore. His mother places him in an orphanage when he is six years old. Later, his stepfather shoots at him. A paedophile targets him when he is 13 years old. Alcohol and drugs get a hold of him. One night, two muggers held him hostage and stabbed him. After a car crash, he nearly loses his leg. He has many shortcomings, but he learns as he presses forward. A true story about loss and triumph.

Iewers in die Grys

Ondersteun deur NATi

Met René Cloete en Adriaan Havenga
Teks en regie: Adriaan Havenga
Verhoogbestuur: Enrique de Villiers
Beligtingsontwerp: Helena Baard en Adriaan Havenga
Musiek: Enrique de Villiers en Adriaan Havenga
Choreografie: Helena Baard
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 28 April 20:30 | 1 Mei 14:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R125
OB

Heather haat pouse. Want al is sy die uitbundige dux-leerder, is sy bruin. En dis ’n wit, plattelandse skool. Dit verander egter gou wanneer Gideon in die skool kom. Nie net het Heather nou iemand om pouses by te staan nie, maar ’n kameraad met ’n gemeenskaplike doel: om eendag ’n dokter te word. Skoolkinders het groot drome, maar hoe word ’n lugkasteel bo gehou in ’n land waar onregverdigheid en regverdigheid so eenders lyk? En wat gebeur as ons grootword en vergeet om na die sterre te kyk?

Iewers in die Grys

Supported by NATi

With René Cloete and Adriaan Havenga
Writer and director: Adriaan Havenga
Stage manager: Enrique de Villiers
Lighting design: Helena Baard and Adriaan Havenga
Music: Enrique de Villiers and Adriaan Havenga
Choreography: Helena Baard
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 28 April 20:30 | 1 May 14:30
Duration: 70 min
Price: R125
PG

Heather and Gideon are best school friends and they share big dreams for the future. They want to become doctors. But secrets and prejudice suddenly become obstacles. School children have big dreams, but how are dreams kept alive in a country where injustice and justice look so alike? And what happens when we grow up and forget to look at the stars?

Jantjies and the Pearls

Ondersteun deur NATi

Met Miché C. van Wyk, Julia Marone, Kerscha Titus, Nequin Petro, Keagon Cochrane, Mikyall Harris en Tamia Thompson
Teks en regie: Mikayla Joy Brown
Verhoogbestuur: Luvo A. Gcuku
Assistent-verhoogbestuurder: Bella-Donna Draper
Choreograaf: Andrea Fraser
Taal: Afr, Eng
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 28 April 19:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Die Jantjies-gesin woon in die hartjie van Distrik Ses, vasberade om hul huis van gedwonge verskuiwing te red. Die regering se “liefdesbriewe” aan inwoners dat hulle moet trek, is pas uitgereik. Hulle bedink ’n vreemde plan waar hulle lot op pêrels berus: Hulle glo dat drie pêrels hulle sal red indien dit gevind word. Maar die pêrels word jaloers bewaak deur die vurige Gadija en Boeta Char, ’n bendelid, en dit is in die tande van afgestorwenes. ’n Komiese maar bittersoet worsteling met verlies, rou, ontkenning en hoop. Bekroon vir beste teks en beste ensemblespel by die Première Teaterfees.

Jantjies and the Pearls

Supported by NATi

With Miché C van Wyk, Julia Marone, Kerscha Titus, Nequin Petro, Keagon Cochrane, Mikyall Harris and Tamia Thompson
Writer and director: Mikayla Joy Brown
Stage manager: Luvo A Gcuku
Assistant stage manager: Bella-Donna Draper
Choreography: Andrea Fraser
Language: Afr, Eng
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 28 April 19:30
Duration: 60 min
Price: R125

The Jantjies family live in the heart of District Six. With the government’s “love letters” being issued to residents during the period of forced removals, they are determined to keep their house. A strange plan dawns: they believe they will be saved by three pearls. However, the gems are fiercely guarded by fiery Gadija and Boeta Char, a gangster, and they are hidden in the teeth of the dead. A comical, bitter-sweet tale about loss, mourning, denial and hope. Awarded at the Première Theatre Festival for best script and best ensemble.

Klinkklaar

Ondersteun deur Het Jan Marais Nationale Fonds

Met Marinda Engelbrecht, Susanne Beyers en Deon Lotz
Teks: Ferdinand Bekker
Regie: Gaerin Hauptfleisch
Taal: Afr
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 28 April 10:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Wilma en Jasmyn is TV-sjefs en glanspersoonlikhede wat voorheen die toppunt van roem gesmaak het. In ’n poging om dié twee se tanende loopbane te red, kom hul agente met die idee vorendag dat die twee saam ’n kookprogram moet aanbied. Enigste probleem: hulle haat mekaar, maar hulle haat hul tanende gewildheid meer. Waar daar ’n wil is, is daar egter ’n weg en in die geval van twee ysere wille, een smalle weg. Cameron, die regisseur, is die een in die spervuur as die divas se geveinsde gemoedelikheid begin verdwyn soos die program vorder.

Klinkklaar

Supported by Het Jan Marais Nationale Fonds

With Marinda Engelbrecht, Susanne Beyers en Deon Lotz
Writer: Ferdinand Bekker
Director: Gaerin Hauptfleisch
Language: Afr
Venue: Tent-aktief
Date and time: 28 April 10:00
Duration: 60 min
Price: R125

Wilma and Jasmyn are celeb TV chefs who have passed their fame and fortune sell-by date. To rekindle their dwindling careers, their agents come up with the idea that they should co-present a cooking programme. There is one problem, though: Wilma and Jasmyn can’t stand each other. But they hate their dissipating popularity even more. When the divas eventually clash in front of the cameras, the director, Cameron, finds himself in the frying pan.

Kraal

Ondersteun deur NATi en Toyota US Woordfees

Met Jason Jacobs
Teks: Jason Jacobs en Anthony Jacobs
Regie: Jason Jacobs
Beligting: Bamanye Yeko
Kostuums: Rosina Theron
Klank: Frazer Barry
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 13:00 | 28 April 21:00
Tydsduur: 65 min
Prys: R125
Geen o/13 T, S

’n Magiese herverbeling van die skrywer se voorvaderlyn in ’n poging om wonde te heel binne die nalatenskap van ’n oorgeërfde dopstelsel.

Kraal

Supported by NATi and Toyota SU Woordfees

With Jason Jacobs
Writers: Jason Jacobs and Anthony Jacobs
Director: Jason Jacobs
Lighting: Bamanye Yeko
Costumes: Rosina Theron
Sound: Frazer Barry
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 13:00 | 28 April 21:00
Duration: 65 min
Price: R125
No u/13 L, S

A magical reimagining of a writer’s paternal line as he seeks healing through performance as ceremony, for the wounds of the country, body and soul trapped in the legacy of an inherited “dop” system.

Krismis van Map Jacobs

Aangebied deur Cape Heart Community & Educational Theatre Company, in vennootskap met Artscape

Met Maurice Paige, Gail Juta, Paul Savage, Sanchia Davids, Megan Saayman, Redione Stevens, Emile Smit, Jurgen McEwan, Lee Roodt en Keenan Herman
Teks: Adam Small
Regie: Ivan Abrahams en Andre Samuels
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 24 tot 26 April 10:30
Tydsduur: 90 min
Prys: R80
Geen o/13

’n Gevreesde bendeleier word na sewe jaar op parool vrygelaat. Almal wonder of Map verander het en of hy steeds die ou Map is. Die drama speel af na die gedwonge verskuiwings uit die Kaap na die Vlakte. Dit kyk na die invloed wat sosiale en maatskaplike euwels op die gemeenskap het en gee ’n blik op die leefwyse van die ontworteldes, hulle lief en leed en die desperate hunkering na ’n beter bestaan.

Krismis van Map Jacobs

Presented by Cape Heart Community & Educational Theatre Company, in association with Artscape

With Maurice Paige, Gail Juta, Paul Savage, Sanchia Davids, Megan Saayman, Redione Stevens, Emile Smit, Jurgen McEwan, Lee Roodt and Keenan Herman
Writer: Adam Small
Director: Ivan Abrahams and Andre Samuels
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 24 to 26 April 10:30
Duration: 90 min
Price: R80
No u/13

A feared gang leader is released on parole after seven years in prison. Has Map Jacobs changed or is he still a violent criminal? A family and community drama set against the backdrop of forced removals of communities to the Cape Flats. The play offers a glimpse into the lives and loves of the dispossessed, and their desperate yearning for a better life in a system that always fails the vulnerable.

Magda Louw

Ondersteun deur NATi

Koproduksie tussen Suidoosterfees, Momentum Beleggings Aardklop en Innibos

Met Desiré Gardner
Teks: Desiré Gardner
Regie: Hannes van Wyk
Taal: Afr
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 29 April 10:00 | 29 April 15:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Magda Louw bevind haarself in haar herfsjare op nasionale televisie en skielik is sy nie net meer die tannie in die straat nie, maar die tannie in mense se sitkamers, en nou ook die tannie op die verhoog. Wat sal sy tog kwytraak as die mikrofoon in haar hand geplaas word? En sal sy die paar kilo’s kan afskud voor haar optrede? Gebaseer op die gewilde kykNET-komedie.

Magda Louw

Supported by NATi

Coproduction of Suidoosterfees, Momentum Beleggings Aardklop and Innibos

With Desiré Gardner
Writer: Desiré Gardner
Director: Hannes van Wyk
Language: Afr
Venue: Tent-aktief
Date and time: 29 April 10:00 | 29 April 15:30
Duration: 60 min
Price: R125

In her autumn years Magda Louw finds herself on national television. Suddenly she is not a tannie in the street anymore, but the tannie in the nation’s sitting rooms, and now, also the tannie on stage. What words will jump from her mouth when a microphone is put in her hand? And will she be able to shed a few pounds before her appearance? Based on the popular kykNET comedy.

Met woorde soos kerse

In vennootskap met Netwerk24, ondersteun deur NATi, die ATKV,  Oxford University Press SA en Het Jan Marais Nationale Fonds

Met Antjie Krog, Jerry Mofokeng, Nunke Kadhimo, Bonke Xakatha, Zamah Nkonyeni, Lotanang Makoti, Barileng Malebye en Kay Smith
Teks en vertaling: Antjie Krog, Nunke Kadhimo en verskeie digters
Regie: Frieda van den Heever
Musikante: Nomapostile Nyiki en Nceba Gongxeka
Dansers: Siphenati Mayekiso en Vuvu Nompetsheni
Taal: Afr, Kwedam, isiXhosa, Sesotho, isiZulu, Sepedi en Setswana
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 1 Mei 14:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Een van Antjie Krog se grootste geskenke aan Suid-Afrika is haar vertalings van gedigte uit verskeie inheemse tale in Afrikaans. Vandag klink die gedigte in hul oorspronklike taal op saam met Antjie se Afrikaans, voorgelees deur van die voorste kunstenaars van ons tyd. Kom geniet en waardeer die bekoring van poësie uit eie bodem.

Met woorde soos kerse

In partnership vir Netwerk24, supported by NATi, the ATKV, Oxford University Press SA and Het Jan Marais Nationale Fonds

With Antjie Krog, Jerry Mofokeng, Nunke Kadihmo, Bonke Xakatha, Zamah Nkonyeni, Lotanang Makoti, Barileng Malebye and Kay Smith
Texts: Antjie Krog, Nunke Kadhimo and various poets
Director: Frieda van den Heever
Musicians: Nomapostile Nyiki and Nceba Gongxeka
Dancers: Siphenati Mayekiso and Vuvu Nompetsheni
Language: Afr, Kwedam, Xhosa, Sotho, Zulu, Sepedi and Setswana
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 1 May 14:30
Duration: 60 min
Price: R125

Antjie Krog’s translation of poems from various indigenous languages into Afrikaans is one of her many great gifts to South Africa. Listen to the most beautiful poems in their original languages, read by masters of their craft, together with Antjie’s versions in Afrikaans. Come enjoy and celebrate the sheer power of poetry from our soil.

Mirakel

Ondersteun deur NATi en KKNK 

Met Dawid Minnaar, Bettie Kemp, Edwin van der Walt, Carla Smith, Eben Genis en Rolanda Marais
Teks: Reza de Wet
Regie en ontwerp: Marthinus Basson
Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 29 April 11:00 | 30 April 20:30
Tydsduur: 130 min (pouse ingesluit)
Prys: R125
OB T, V Nie vir sensitiewe kykers!

1938. ’n Teatergeselskap onder leiding van die befaamde Dante du Pré bevind hulle tydens die Depressie in ’n klein dorpie in die hoop om verligting te bring met ’n opvoering. Ook om hul leë geldkoffers aan te vul. Een van die spelers, die jonge Abel, kom oorspronklik van die dorp en is steeds getroud met die stinkryk en heelwat ouer Anna. Maar sy liewe Lenie verwag nou sy kind. Hierdie bittersoet komedie uit die pen van Reza de Wet is nog net so tersaaklik in vandag se tyd, met ’n tuimelende ekonomie in die nasleep van Covid-19.

Mirakel

Supported by NATi and KKNK 

With Dawid Minnaar, Bettie Kemp, Edwin van der Walt, Carla Smith, Eben Genis and Rolanda Marais
Writer: Reza de Wet
Director and designer: Marthinus Basson
Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 29 April 11:00 | 30 April 20:30
Duration: 130 min (intermission included)
Price: R125
PG L, P Not for sensitive viewers!

1938. A theatre troupe led by the famous Dante du Pré visits a small town during the Great Depression, hoping to lift the townspeople’s spirit with their play. Also, to fill their very empty coffers. One of the actors, the young Abel, still married to the wealthy and much older Anna, originally hails from the town. But his beloved Lenie is pregnant with his child. This bittersweet comedy by Reza de Wet is as relevant in today’s world with its tumbling economy in the wake of Covid-19, as when it made its debut years ago.

My hart is ’n muurbal (en ander gedagtes)

Ondersteun deur NATi

Met Wian Taljaard en Wynand Kotze
Teks en regie: Wessel Pretorius
Verhoogbestuur: Cole Wessels
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 19:00 | 29 April 21:30 | 1 Mei 10:00
Tydsduur: 80 min
Prys: R125
Geen o/14 T

’n Man raak verlief op ’n standbeeld. ’n Pa keer terug uit die dood. Die laaste twee gay mans op aarde moet besluit of ’n verhouding die moeite werd is. ’n Road trip saam met jou eks-kêrel se ma. Dit alles maak deel uit van ’n versameling stories in die nuwe komedie uit die pen van Wessel Pretorius.

My hart is ’n muurbal (en ander gedagtes)

Supported by NATi

With Wian Taljaard and Wynand Kotze
Writer and director: Wessel Pretorius
Stage manager: Cole Wessels
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 19:00 | 29 April 21:30 | 1 May 10:00
Duration: 80 min
Price: R125
No u/14 L

A man falls in love with a statue. A father returns from the dead. The last two gay men on earth must decide if a relationship is worth their while. A road trip with an ex-boyfriend’s mom. These are some of the stories from Wessel Pretorius’ collection of new comedy sketches.

My kroon se krank

Ondersteun deur NATi, KKNK en die LW Hiemstra Trust

Vervaardiger: Bossikop Productions

Met Veronique Jephtas
Teks: Veronique Jephtas en Lynthia Julius
Regie: Tinarie van Wyk Loots
Verhoogbestuur: Roland du Preez
Beligting: Andi Colombo
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 27 April 16:00 | 1 Mei 13:00
Tydsduur: 50 min
Prys: R125
Geen o/13 T, V
Nie vir sensitiewe kykers!

Dis 2020. Mej. Suid-Afrika 2019, Zozibini Tunzi, is sopas as Miss Universe announce en natural hair is nou meer in as ooit. Aunty Pat, raadslid innie gemeenskap, moet nuwe foto’s niem vi haa veldtog en wil die natural route volg. Roxanne, haa baby, is biesag om ’n hair salon oep te maak en haa roots te vind, tewyl confident Debbie om elke hoek en draai pleit by hulle om hulle natural self te wees. Drie karakters op ’n journey van renewal, repent en new beginnings.

My kroon se krank

Supported by NATi, KKNK and the LW Hiemstra Trust

Producer: Bossikop Productions
With Veronique Jephtas
Writers: Veronique Jephtas and Lynthia Julius
Director: Tinarie van Wyk Loots
Stage manager: Roland du Preez
Lighting: Andi Colombo
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 27 April 16:00 | 1 May 13:00
Duration: 50 min
Price: R125
No u/13 L, P
Not for sensitive viewers!

It’s 2020. Miss South Africa 2019, Zozibini Tunzi, had just been crowned as Miss Universe and natural hair is in fashion like never before. Aunty Pat, a community representative, must take new photos for her campaign, and she also wants to follow the natural route. Her baby Roxanne, in search of her roots, is in the process of opening a hair salon. Debbie pleads with everyone to embrace their natural selves. Three characters on a journey of renewal, repentance and new beginnings.

’n Akkerboom

Ondersteun deur NATi en Toyota US Woordfees

Met De Klerk Oelofse en ’n ander gasspeler met elke optrede
Teks: Tim Crouch, vertaal deur Nico Scheepers
Regie: Nico Scheepers
Verhoogbestuur: Nell van der Merwe
Taal: Afr
Venue: Tent-aktief
Datum en tyd: 28 April 18:00 | 29 April 12:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R125
Geen o/16 T

’n Akkerboom is ’n buitengewone produksie; tydens elke vertoning betree ’n ander akteur of aktrise saam met die hipnotiseur die verhoog om die pa te vertolk, sonder dat hulle ’n woord van die teks gelees het. ’n Absurde toneelstuk oor vertolking, verlies en die krag wat in woorde of suggestie opgesluit lê.

’n Akkerboom

Supported by NATi and Toyota SU Woordfees

With De Klerk Oelofse and a different guest actor in each performance
Writer: Tim Crouch, translated by Nico Scheepers
Director: Nico Scheepers
Stage manager: Nell van der Merwe
Language: Afr
Venue: Tent-aktief
Date and time: 28 April 18:00 | 29 April 12:30
Duration: 70 min
Price: R125
No u/16 L

’n Akkerboom is an extraordinary production. With each performance, a different actor – male or female – joins the hypnotist on stage to play the father, without having read a word of the text. An absurd play about interpretation, loss and the power of words and suggestion.

Stemme

’n Projek van LitNet, in vennootskap met Suidoosterfees, NATi en die ATKV; ondersteun deur Het Jan Marais Nationale Fonds en die LW Hiemstra Trust

Met Jill Levenberg, Lindzay Naidoo, Enrico Hartzenberg, Morné Steyn, Robert Hindley, Miché van Wyk, Bianca Flanders, Marunzo Thomas, Armand Aucamp, Hannah Borthwick, Susanne Beyers, Desiré Gardner, Charlene le Roux, Curtley Pitt, Cantona James, Veronique Jephtas, June van Merch, Jurgen McEwan, Elzabé Zietsman en Dean Balie
Teks: Pieter-Dirk Uys, Deon Opperman, Rachelle Greeff, Chase Rhys, Nathan Trantraal, Marita van der Vyver, Brian Fredericks, Zubayr Charles, Valda Jansen en Bettina Wyngaard
Regie: Sandra Temmingh, Basil Appollis, Nicole Holm, Quanita Adams, Wessel Pretorius, Kanya Viljoen, Andre Samuels, Melissa Myburgh, Oscar Petersen en Francois Toerien
Taal: Afr
Venue: ATKV Isibaya
Datum en tyd: 26 April 17:30 | 27 April 15:30 en 18:30 | 28 April 19:00 | 29 April 17:30 en 20:00 | 30 April 17:00 en 19:30 | 1 Mei 12:30 en 15:00
Tydsduur: 25 min
Prys: Gratis, program hier!

Twintig akteurs, tien regisseurs, tien skrywers – spesiaal vir die 20ste Suidoosterfees. Kort, kragtige dialoë vir daardie oomblikke van sielsverkwikking tussen jou feesproduksies. Gratis elke dag!  Hier is die volledige Stemme-program.
NATi TEATERFEES

Stemme

A project of LitNet, in partnership with Suidoosterfees, NATi and the ATKV; supported by Het Jan Marais Nationale Fonds and the LW Hiemstra Trust

With Jill Levenberg, Lindzay Naidoo, Enrico Hartzenberg, Morné Steyn, Robert Hindley, Miché van Wyk, Bianca Flanders, Marunzo Thomas, Armand Aucamp, Hannah Borthwick, Susanne Beyers, Desiré Gardner, Charlene le Roux, Curtley Pitt, Cantona James, Veronique Jephtas, June van Merch, Jurgen McEwan, Elzabé Zietsman and Dean Balie
Writers: Pieter-Dirk Uys, Deon Opperman, Rachelle Greeff, Chase Rhys, Nathan Trantraal, Marita van der Vyver, Brian Fredericks, Zubayr Charles, Valda Jansen and Bettina Wyngaard
Directors: Sandra Temmingh, Basil Appollis, Nicole Holm, Quanita Adams, Wessel Pretorius, Kanya Viljoen, Andre Samuels, Melissa Myburgh, Oscar Petersen and Francois Toerien
Language: Afr
Venue: ATKV Isibaya
Date and time: 26 April 17:30 | 27 April 15:30 and 18:30 | 28 April 19:00 | 29 April 17:30 and 20:00 | 30 April 17:00 and 19:30 | 1 May 12:30 and 15:00
Duration: 25 min
Price: Free, programme here!

Twenty actors, ten directors, ten writers – especially for Suidoosterfees number 20. Short, powerful dialogues for those moments between festival productions when you can sit back and be transported to another world. Free every day! Get the complete Stemme programme here.

The Woman Who Fed the Dogs

Ondersteun deur NATi en die regering van Vlaandere

Met Lee-Ann van Rooi
Teks: Julie van den Berghe, Marie-Louise Stheins, Kristien Hemmerechts; vertaal deur Paul Vincent, na die roman van Kristien Hemmerechts
Regie: Julie van den Berghe
Taal: Eng
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 30 April 10:00 | 1 Mei 19:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R125

Michelle Martin, vrou en medepligtige van die kinderverkragter en
-moordenaar Marc Dutroux, word deur die media bestempel as die “mees gehate vrou in België”. Met haar vrylating ná 16 jaar in die tronk is dié skrikwekkende misdade van die vroeë 1990’s weer hoofnuus. Hierdie drama verken die omstandighede van Martin, haar lewe lank self ’n slagoffer van emosionele en fisieke geweld. Gebaseer op Kristien Hemmerechts se opspraakwekkende roman.

The Woman Who Fed the Dogs

Supported by NATi and the Government of Flanders

With Lee-Ann van Rooi
Writers: Julie van den Berghe, Marie-Louise Stheins, Kristien Hemmerechts; translation by Paul Vincent, to the novel of Kristien Hemmerechts
Director: Julie van den Berghe
Language: Eng
Venue: NATi Arena
Date and time: 30 April 10:00 | 1 May 19:00
Duration: 60 min
Price: R125

Michelle Martin, wife and accomplice of child rapist and murderer Marc Dutroux, is dubbed “the most hated woman in Belgium”. About to be released from prison after serving a 16-year sentence, news reports rehash the horrific events that shook the world in the early 1990s. This drama explodes on the stage with a tale of domestic violence that went undetected until it was too late. Based on Kristien Hemmerechts’ best-selling novel.

Yekabani le Panty

Ondersteun deur NATi

Met Carin Bester en Peggy Tunyiswa
Venue: Piazza
Taal: Eng, Afr
Datum en tyd: 26 April 18:30 | 27 April 15:30 | 28 April 19:30 | 29 April 12:30 | 30 April 16:30 | 1 Mei 16:00
Tydsduur: 20 min
Prys: Gratis

’n Plekspesifieke ingrypingskuns-vertoning wat korte mette maak van patriargie, veral in die Suid-Afrikaanse konteks. Twee vroue daag onderdrukking uit en krap die verskille in hul onderskeie kulture oop totdat hulle ’n ruimte vind waar hulle hul vryheid en mag kan terugneem. Dit is hier waar genesing plaasvind.

Yekabani le Panty

Supported by NATi

With Carin Bester and Peggy Tunyiswa
Venue: Piazza
Language: Eng, Afr
Date and time: 26 April 18:30 | 27 April 15:30 | 28 April 19:30 | 29 April 12:30 | 30 April 16:30 | 1 May 16:00
Duration: 20 min
Price: Free

A site-specific intervention art show that confronts patriarchy, especially within the South African context. Two women throw down the gauntlet to tackle suppression, delving into their respective cultures to find the space where they can take back their freedom and power – that space that allows healing to take place.